Chwilio'r wefan
English

4Site: addysg mewn amgueddfeydd i ysgolion

Gwasanaeth diwylliannol dan yr unto i holl ysgolion Abertawe yw 4Site. Edrychwch ar yr amrywiaeth cyffrous o brosiectau ac arddangosfeydd sy'n cael eu cynnal yng Nghanolfan Dylan Thomas, Oriel Gelf Glynn Vivian, Amgueddfa Abertawe ac Archifau Gorllewin Morgannwg.

4site1
4site2
4site3
4site4
4site1
4site2
4site3
4site4

Yr hyn mae 4Site yn ei gynnig

Rydym yn cynnig ffordd syml o ddefnyddio Canolfan Dylan Thomas, Oriel Gelf Glynn Vivian, Amgueddfa Abertawe a Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg.

Caiff sesiynau 4Site eu harwain gan artist-addysgwyr, gan gysylltu arddangosiadau ac arddangosfeydd y casgliadau â themâu cyfnodau allweddol trwy amrywiaeth o dulliau a gweithdai creadigol.

Mae aelodaeth 4Site hefyd yn cynnwys mynediad i'r wybodaeth ddiweddaraf am ariannu'r celfyddydau, newyddion am y rhwydwaith a gwahoddiad i ddigwyddiad DPP, gan sicrhau bod eich ysgolion bob amser yn gwybod am y datblygiadau diweddaraf.

Sut i gadw lle

Mae gennym gyswllt penodol ym mhob lleoliad ar gyfer eich ymweliad sy'n gallu rhoi cyngor ar unrhyw ofynion penodol a allai fod gennych o ran eich disgyblion.

Sut i dalu

Gellir talu aelodaeth 4Site trwy anfoneb neu 'Daliad Dyddlyfr' os ydych yn rhan o wasanaeth Ysgolion Abertawe.

Gallwch drefnu i dalu yn unrhyw un o'r 4 lleoliad am eich aelodaeth a fydd yn rhoi hawl i chi ymweld 6 gwaith ag unrhyw gyfuniad o leoliadau - gallwch ymweld â'r un lleoliad neu wahanol leoliadau 6 gwaith y tymor hwn, hyd at 31 Mawrth 2018.

Ffïoedd a thaliadau

Aelod Llawn 4Site

  • 6 ymweliad cyn 31 Mawrth 2018: £145
  • Ysgolion bach (llai na 50 o ddisgyblion): £72.50

 

Adnoddau ychwanegol

Gallwn hefyd eich cynorthwyo wrth wneud cais i Gyngor Celfyddydau Cymru, Cronfa Profi'r Celfyddydau (Grantiau 'Ewch i Weld'), i helpu i ariannu'ch ymweliadau. Cynllun yw hwn sy'n galluogi ysgolion i wneud cais am grantiau bach untro sy'n werth hyd at £1,000 i ariannu ymweliadau unigol â digwyddiadau celf mewn lleoliadau diwylliannol. Cofrestrwch nawr am ein e-hysbysiadau rheolaidd.

Mae ein holl leoliadau hefyd yn cynnwys adnoddau hunangymorth ac arweinlyfrau ar gyfer ymweliadau a arweinir gan athrawon. Os ydych yn trefnu'ch ymweliad eich hun, rhowch wybod i ni ymlaen llaw a byddwn yn eich hysbysu am yr amser a'r adnoddau gorau sydd ar gael i'ch grŵp.

Gallech gyfuno eich ymweliad dosbarth â thaith i ddau neu fwy o'n lleoliadau. Rhowch wybod i ni am eich dymuniadau a bydd yn bleser i ni deilwra ymweliad ar draws y gwasanaeth i chi.

Mae ein holl leoliadau'n awyddus i'ch helpu i wneud eich trefniadau cinio neu i'ch cynorthwyo gyda'ch gofynion cludiant. Rhowch wybod i ni ymlaen llaw.

Rydym yn croesawu pob ysgol ac, yn benodol, ddisgyblion ag anghenion addysgol arbennig ac ysgolion o ardaloedd Cymunedau'n Gyntaf. Dylai ysgolion uwchradd nad oes ganddynt lawer o gyfle i fynd ar ymweliadau yn ystod y tymor gysylltu â ni er mwyn trefnu i ni ymweld â nhw.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM