Chwilio'r wefan
 • A i Y

B

 • Beicio

  Ewch ar eich beic gyda llwybrau beicio gwych yn Abertawe, rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (llwybrau 4 a 43) a Lôn Geltaidd y Gorllewin.

 • Bowls
 • Budd-dal Tai

  Bydd Credyd Cynhwysol Gwasanaeth Llawn yn cael ei gyflwyno yn Abertawe ar 13 Rhagfyr 2017, ac o'r dyddiad hwn ni fydd yr awdurdod yn gallu derbyn hawliad newydd am Fudd-dal Tai oni bai eich bod yn bensiynwr, yn byw mewn mathau penodol o lety â chymorth neu os oes gennych fwy na dau o blant.

 • Budd-daliadau
 • Busnesau bwyd

  Gwybodaeth a chyngor i fusnesau sy'n ymdrin â bwyd.

 • Casglu gwastraff bwyd

  Defnyddiwch eich bin gwyrdd ar gyfer eich casgliad gwastraff bwyd wythnosol.

 • Cyngor, cefnogaeth a grantiau busnes

  Abertawe yw canolfan economaidd rhanbarth de-orllewin Cymru ac mae wedi elwa ar fuddsoddiad a thwf cyflogaeth sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. Mae wedi'i thrawsnewid yn economi sector gwasanaeth fodern ac mae'n gartref i amrywiaeth eang o gwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol.

 • Cynllun Bathodynnau Glas

  Mae Cynllun y Bathodyn Glas yn darparu amrywiaeth cenedlaethol o gonsesiynau parcio ar gyfer y rhai sydd â nam sylweddol ar y golwg neu nam corfforol parhaol er mwyn eu helpu i deithio'n annibynnol.

 • Diogelwch bwyd

  Gwybodaeth am ddiogelwch bwyd, wrth fwyta allan neu gartref.

 • Gwybodaeth am fysus

  Oriau agor ac amserlenni gorsaf fysus Abertawe.

 • Lido Blackpill

  Treuliwch brynhawn heulog gyda'r teulu ym mharc dŵr awyr agored Abertawe.

 • Neuadd Brangwyn

  Mae Neuadd Brangwyn yn ganolfan boblogaidd o fywyd cymdeithasol a diwylliannol yn Abertawe, yn Neuadd y Ddinas.

 • Newidiadau i Fudd-daliadau

  Mwy o fanylion am newidiadau i fudd-daliadau presennol yn ogystal â budd-daliadau newydd a gyflwynir gan lywodraeth y DU a Chymru.

 • Trethi Busnes

  Yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch am Drethi Busnes a sut i'w talu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM