Chwilio'r wefan
 • A i Y

B

 • Beicio

  Ewch ar eich beic gyda llwybrau beicio gwych yn Abertawe, rhan o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (llwybrau 4 a 43) a Lôn Geltaidd y Gorllewin.

 • Bowls

  Ceir sawl lawnt fowlio yn Abertawe, a chyfle i chwarae dan do ac yn yr awyr agored.

 • Budd-dal Tai

  Os oes gennych incwm isel, gallech dderbyn Budd-dal Tai i'ch helpu i dalu'ch rhent. Bydd y swm y byddwch yn ei dderbyn yn dibynnu ar eich incwm a'ch amgylchiadau a faint o'ch rhent yn gymwys ar gyfer budd-dal.

 • Budd-daliadau
 • Busnesau bwyd

  Gwybodaeth a chyngor i fusnesau sy'n ymdrin â bwyd.

 • Casglu gwastraff bwyd

  Defnyddiwch eich bin gwyrdd ar gyfer eich gwastraff bwyd. Byddwn yn casglu'ch bin gwastraff bwyd bob wythnos.

 • Cyngor, cefnogaeth a grantiau busnes

  Abertawe yw canolfan economaidd rhanbarth de-orllewin Cymru ac mae wedi elwa ar fuddsoddiad a thwf cyflogaeth sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. Mae wedi'i thrawsnewid yn economi sector gwasanaeth fodern ac mae'n gartref i amrywiaeth eang o gwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol.

 • Cynllun Bathodynnau Glas

  Mae Cynllun y Bathodyn Glas yn darparu amrywiaeth cenedlaethol o gonsesiynau parcio ar gyfer y rhai sydd â nam sylweddol ar y golwg neu nam corfforol parhaol er mwyn eu helpu i deithio'n annibynnol.

 • Diogelwch bwyd
 • Gwybodaeth am fysus

  Oriau agor ac amserlenni gorsaf fysus Abertawe.

 • Lido Blackpill

  Treuliwch brynhawn heulog gyda'r teulu ym mharc dŵr awyr agored Abertawe.

 • Neuadd Brangwyn

  Mae Neuadd Brangwyn yn ganolfan boblogaidd o fywyd cymdeithasol a diwylliannol yn Abertawe, yn Neuadd y Ddinas.

 • Newidiadau i Fudd-daliadau

  Mwy o fanylion am newidiadau i fudd-daliadau presennol yn ogystal â budd-daliadau newydd a gyflwynir gan lywodraeth y DU a Chymru.

 • Trethi Busnes

  Yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch am Drethi Busnes a sut i'w talu.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM