Chwilio'r wefan
English
House

Cael trafferth gyda'ch taliadau Treth y Cyngor?

Rhowch wybod i ni os ydych yn ei chael hi'n anodd talu treth y cyngor.

Rwyf wedi derbyn nodyn atgoffa i dalu Treth y Cyngor

Beth i'w wneud os caiff llythyr atgoffa ei anfon atoch.

Rwyf wedi derbyn rhybudd terfynol Treth y Cyngor

Os ydych wedi cael hysbysiad terfynol, peidiwch â'i anwybyddu.

Rwyf wedi derbyn gwŷs llys am beidio â thalu Treth y Cyngor

Gweithredwch nawr os ydych wedi cael gwŷs i fynd i'r llys.

Mae beili neu asiant gorfodi wedi cysylltu â mi ynghylch Treth y Cyngor

Beili wedi cysylltu â chi? Gweithredwch ar unwaith.

Mae angen cyngor ariannol arnaf

Ffynonellau cyngor ariannol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM