Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Ebrill 2018

skyline

Abertawe'n cwrdd â datblygwyr car cebl am eu trydydd ymweliad

Mae cynlluniau Abertawe ar gyfer un o atyniadau mwyaf trawiadol i dwristiaid y DU wedi cymryd cam mawr ymlaen.

skyline

Translation to come

Translation to come

Cwmrhydyceirw_Estyn

Arolygwyr yn adrodd bod ysgol yn ardderchog ym mhob maes

Mae disgyblion ac aelodau staff ysgol gynradd yn Abertawe yn dathlu adroddiad arolygiad rhagorol.

Hanging baskets (Alan)

Basgedi crog i ddod â lliw i'r ddinas

Mewn cornel ddigyffro a thawel ym Mharc Singleton, mae miloedd o flodau'n cael eu paratoi i harddu Abertawe dros yr haf.

Castle Square

Y cyngor yn ceisio dod o hyd i bartneriaid cyflwyno er mwyn creu Sgwâr Gardd y Castell newydd

Mae angen dod o hyd i dîm datblygu o'r radd flaenaf er mwyn creu a rheoli golwg newydd a chyffrous ar gyfer ardal Sgwâr y Castell yng nghanol dinas Abertawe.

Guildhall

Buddsoddiad sylweddol yn y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion wedi'i gynllunio

Mae Cyngor Abertawe yn cynnig buddsoddiad mawr yn ei gartrefi gofal cymdeithasol er mwyn eu diogelu yn y tymor hir.

FriendsofPrimrosePark

Bydd grant gwerth £100,000 yn helpu grwpiau cyfeillion i ehangu parc

Mae gwirfoddolwyr ymroddedig lleol sy'n neilltuo eu hamser am ddim i wella parc yn Abertawe wedi sicrhau bron £100,000 er mwyn darparu cyfleusterau newydd ac i wneud gwelliannau

Translation Required: Swansea signs indoor arena deal with world-leading venue operator

Translation Required: A MAJOR company with a worldwide portfolio of entertainment venues from London to Manhattan will run Swansea's planned digital indoor arena.

fabian way resurfaing

Gwaith wedi cychwyn i atgyweirio Ffordd Fabian

Mae atgyweiriadau hanfodol i un o ffyrdd prysuraf Abertawe wedi hen gychwyn ar ôl iddi ddioddef effeithiau tywydd gaeafol estynedig.

Kingsway redevelopment

Trawsffurfiad Ffordd y Brenin yn cychwyn

Mae trawsffurfiad un o leoliadau allweddol canol dinas Abertawe wedi cychwyn, sydd yn arwain y ffordd i greu cannoedd o swyddi a gwythïen werdd i'r ddinas.

School Admissions

Cynlluniau i fuddsoddi miliynau mewn cyfleusterau newydd i ysgolion y ddinas

Mae cynlluniau uchelgeisiol wedi cael eu llunio i fuddsoddi bron £150m mewn adeiladau ysgolion yn Abertawe dros y blynyddoedd sydd i ddod.

RAF100

Dinas Abertawe'n cynnal dathliadau canmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol

Bydd Arglwydd Faer Abertawe ymysg y rhai sy'n derbyn y saliwt ddydd Gwener pan fydd y ddinas yn cynnal dathliadau swyddogol canmlwyddiant yr Awyrlu Brenhinol yng Nghymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM