Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Hydref 2018

Guildhall

Canmol Gwasanaeth Plant a Theuluoedd mewn adroddiad arolygiad

Mae Cyngor Abertawe wedi croesawu arolygiad o'i wasanaethau plant a theuluoedd lle ddarganfuwyd arfer o safon gyda deilliannau cadarnhaol ar gyfer nifer o blant a phobl ifanc.

cockett_house

Ceisio cymeradwyaeth derfynol ar gyfer canolfan newydd i ddisgyblion diamddiffyn

Disgwylir i gynlluniau ar gyfer canolfan newydd sbon, a fydd yn helpu i drawsnewid addysg ar gyfer rhai o'r bobl ifanc mwyaf diamddiffyn yn Abertawe, symud i'r cam nesaf.

Votes

Canfaswyr yn atgoffa pobl i gofrestru i bleidleisio

Dros yr wythnosau nesaf, mae'n bosib y bydd swyddogion y cyngor yn curo ar ddrysau preswylwyr Abertawe nad ydynt wedi dychwelyd eu Ffurflen Cofrestru Aelwyd eto eleni.

Guildhall

Maethu Abertawe'n cael ei longyfarch ar adroddiad arolwg

Meddai arolygwyr bod gwasanaeth maethu Cyngor Abertawe'n cael ei reoli'n dda a bod ei staff yn frwdfrydig ac yn gryf eu cymhelliad i wneud gwahaniaeth go iawn i blant sy'n derbyn gofal.

MarinerStreetFinal

Cymeradwyo cynllun newydd i adeiladu tŵr llety myfyrwyr yn Abertawe

Cymeradwywyd cynllun i adeiladu tŵr llety myfyrwyr â 780 ystafell wely ger gorsaf drenau canol dinas Abertawe.

ArenaSouthToNorth

Trawsnewidiad gwerth £120m ar gyfer Abertawe'n cael ei gymeradwyo

Mae un o brosiectau trawsnewid mwyaf erioed canol dinas Abertawe wedi cael ei gymeradwyo.

Sir Karl Jenkins

Syr Karl Jenkins yn falch iawn o dderbyn Rhyddid Abertawe

Heddiw, derbyniodd Syr Karl Jenkins, cyfansoddwr byw enwocaf Cymru, yr anrhydedd uchaf y gall ei ddinas enedigol eioi.

student recycling

Myfyrwyr yn mynd ati i ailgylchu yn Abertawe

Mae myfyrwyr yn Abertawe'n casglu cannoedd o sachau ailgylchu mewn ymgais i leihau swm y gwastraff sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi.

BeachfrontCafe140818

Un deg pedwar yn y ras ar gyfer caffi glan môr yn Abertawe

Mae Cyngor Abertawe'n dadansoddi 14 cais o safon i gynnal y caffi traeth a chwaraeon dŵr o flaen maes rygbi a chriced San Helen.

HuwEdwards101018

Enwogion yn helpu cymuned i ddechrau adfywio adeilad nodedig yn Abertawe

Disgwylir i'r darlledwr, Huw Edwards a'r Arglwydd Elis-Thomas, Gweinidog Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon helpu i sicrhau dyfodol bywiog ar gyfer adeilad nodedig yn Abertawe'r wythnos hon.

Glynn Vivian art gallery

Abertawe'n dathlu Mis Hanes Pobl Dduon

Bydd Oriel Gelf Glynn Vivian, yr LC ac Amgueddfa Abertawe ymysg lleoliadau'r ddinas sy'n agor eu drysau i ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon ym mis Hydref.

Santa Claus logo

Mae Siôn Corn yn dychwelyd! Ydy, mae e!

Gorymdeithiau trawiadol ac, wrth gwrs, y dyn â'r farf wen, drwchus, siaced goch yn dychwelyd i Abertawe'r mis nesaf.

Bydd Lloyd Macey o'r X Factor i berfformio yn Arddangosfa Tân Gwyllt Fwyaf Abertawe

Bydd Lloyd Macey a serennodd gyda'i ganu gwych ar The X Factor yn 2017, yn perfformio yn Noson Tân Gwyllt Abertawe eleni.

MarinerStreetSiteInvestigation

Gwaith ar dŵr myfyrwyr gwerth £50 miliwn yn dechrau ar y Stryd Fawr yn Abertawe

Mae gwaith archwilio safle wedi dechrau ar gyfer prosiect adeiladu gwerth £50 miliwn a fydd yn helpu i adfywio ardal y Stryd Fawr yng nghanol dinas Abertawe.

Dinas a Sir Abertawe.

Taliadau parcio is ar gyfer meysydd parcio traethau'r haf hwn

Bydd taliadau parcio mewn nifer o feysydd parcio yn rhanbarth Gŵyr Abertawe'n cael eu gostwng ar gyfer cyfnod y gaeaf er mwyn helpu i gynyddu nifer yr ymwelwyr.

Cynllun gwella cartrefi'n cael ei ddatblygu ar gyfer tenantiaid Abertawe

Mae paratoadau ar y gweill i ddatblygu prif gynllun ar gyfer stad dai yn Abertawe mewn ymgais i wella'r amgylchedd a chartrefi i breswylwyr.

Bus station

Cyngor yn addo cynnal gwasanaeth bws lleol tan fis Mawrth 2019

Mae Cyngor Abertawe'n camu i'r adwy er mwyn achub gwasanaeth bws lleol y mae First Cymru wedi'i ddileu.

Milford Way

£1.5 miliwn wedi'i sicrhau ar gyfer cartrefi blaengar yn Abertawe

Bydd tai cyngor newydd a fydd yn cael eu hadeiladu yn Abertawe'n elwa o gynllun a nodweddion blaengar a fydd yn arbed ynni.

Translation Required: Digital arena takes another step forward as road surface is laid

Translation Required: Early construction work towards Swansea's £120m digital arena complex will take a new step forward next week.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM