Chwilio'r wefan
 • A i Y

M

 • Cofrestru marwolaeth

  Dylech gofrestru marwolaeth o fewn 5 niwrnod o ddyddiad y farwolaeth yn y rhanbarth y digwyddodd.

 • Cyllid Myfyrwyr

  Cyllid Myfyrwyr Cymru nawr yn prosesu pob cais.

 • Mabwysiadu Bae'r Gorllewin

  Mae timau mabwysiadau o gynghorau Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe wedi dod at ei gilydd i ddarparu gwasanaeth mabwysiadu mwy a gwell.

 • Maeryddiaeth Abertawe

  Arglwydd Faer y Cynghorydd Philip Downing am y flwyddyn ddinesig 2017/18.

 • Maethu Abertawe

  Gallech chi helpu i ysbrydoli plant hŷn a phobl ifanc i gyflawni eu potensial drwy faethu.

 • Masnachu ar y stryd

  Ystyr masnachu ar y stryd yw gwerthu neu gynnig gwerthu unrhyw eitem ar y stryd. Mae hyn yn cynnwys unrhyw ffordd, llwybr, traeth neu fan arall y mae gan y cyhoedd fynediad rhydd iddo.

 • Meysydd parcio

  Manylion am ein holl feysydd parcio yn Abertawe a'r cyffiniau, gan gynnwys mapiau, taliadau a sut i brynu tocyn tymor.

 • Y Fasnach Dwristiaeth

  Rydym yn cefnogi ac yn gweithio gyda busnesau sy'n ymwneud â thwristiaeth ym Mae Abertawe, y Mwmbwls a Gŵyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM