Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Medi 2018

Fire Sprinkler

Gosod taenellwyr mewn blociau o fflatiau uchel yn Abertawe

Mae gwaith gosod systemau taenellu mewn fflatiau uchel yn parhau yn Abertawe.

Admiral Swansea Bay 10k

Disgwyl i filoedd o bobl ymgynnull ar hyd llwybr Ras 10k Bae Abertawe Admiral

Bydd nifer o ffyrdd ar gau ddydd Sul (16 Medi) er mwyn sicrhau diogelwch rhedwyr ras flynyddol 10k Bae Abertawe Admiral.

Dinas a Sir Abertawe.

Cyfle i ddweud eich dweud am gynlluniau ar gyfer ysgolion Cymraeg newydd

Bydd ymgynghoriadau ffurfiol ar gynlluniau i adeiladu dwy ysgol gynradd Gymraeg newydd sbon yn Abertawe'n dechrau yr wythnos hon.

abc_blocks

Cyfle i ddweud eich dweud mewn ymgynghoriad ar ysgolion bach

Gall rhieni, staff, disgyblion a'r gymuned ehangach ddweud eu dweud am ddyfodol dwy ysgol leiaf Abertawe.

Dyfodol disglair i un o adeiladau hanesyddol Abertawe

Mae un o hen adeiladau mwyaf eiconig Abertawe'n edrych ymlaen at ddyfodol disglair dan reolaeth bobl leol.

ArenaParklandJune2018

Trawsnewidiad Abertawe'n ennill clodydd newydd gan fusnesau

Mae sefydliadau busnes proffil uchel wedi datgan eu cefnogaeth unwaith eto ar gyfer trawsnewidiad Abertawe wrth iddo barhau i wneud cynnydd.

AdmiralStaff030918

Bydd sawl aelod o staff Grŵp Admiral yn cymryd rhan yn ras 10k Bae Abertawe Admiral eleni.

Gyda'r digwyddiad a gynhelir ddydd Sul 16 Medi yn prysur nesáu, mae dros 250 o staff Grŵp Admiral yn brysur yn gwneud eu paratoadau terfynol cyn cymryd rhan.

PaceRunners050918

Clwb o Gorseinon yn gosod y cyflymder ar gyfer 10k Bae Abertawe Admiral

Bydd rhedwyr gosod cyflymder ar gael yn 10k Bae Abertawe Admiral ar 16 Medi er mwyn helpu rhedwyr i lwyddo i orffen y ras o fewn eu targedau.

BeachfrontCafe140818

Toiledau cyhoeddus yng nghaffi glan môr i barhau ar agor

Bydd y toiledau cyhoeddus ger lleoliad glan môr, sydd eisoes ar gau dros dro, yn parhau ar agor.

school_meals_cropped

Holl ddisgyblion Derbyn y ddinas yn cael cynnig cinio am ddim

Mae'r holl ddisgyblion ifanc sy'n mynd i'r ysgol yn amser llawn (Derbyn) yn Abertawe am y tro cyntaf eleni'n cael y cyfle i gael cinio ysgol am ddim.

Apprentices2018

Prentisiaid newydd y cyngor yn adeiladu dyfodol disglair

Dechreuodd tîm newydd o brentisiaid adeiladu dyfodol disglair gyda Chyngor Abertawe heddiw.

MusgraveHouse070918

Gwaith adfer ar adeilad diwydiannol Cymreig eiconig yn dechrau

Mae arbenigwyr cadwraeth wedi dechrau gwaith adfer hanfodol er mwyn cadw un o hen adeiladau diwydiannol mwyaf eiconig yn Abertawe.

WindStreetVision120918

Ymgynghoriad ar weledigaeth newydd ar gyfer Stryd y Gwynt boblogaidd

Bydd pobl Abertawe yn cael cyfle i fynegi eu barn ar gynnig newydd i wneud Stryd y Gwynt hanesyddol yn fwy addas i gerddwyr.

Kingsway130918

Ffordd y Brenin i fod yn glir ar gyfer y Nadolig

Bydd siopwyr yn Abertawe sy'n chwilio am syniadau gywch ar gyfer anrhegion yn gallu mwynhau Ffordd y Brenin glir y Nadolig hwn.

Gweithredydd rhyngwladol i gael ei chydnabod gan ras 10k Bae Abertawe Admiral

Bydd seren y byd rhedeg pellter hir yn cael ei chydnabod gan ras 10k Bae Abertawe Admiral ddydd Sul.

Annog y gymuned i helpu i adfywio adeilad nodedig hanesyddol yn Abertawe

Anogir pobl mewn cymuned hanesyddol yn Abertawe i sicrhau dyfodol cyffrous ar gyfer un o adeiladau enwocaf Cymru.

Daeth miloedd o bobl i lan môr Abertawe ar gyfer y ras 10k lwyddiannus flynyddol

Daeth miloedd o redwyr a gwylwyr i strydoedd Abertawe ddydd Sul ar gyfer ras 10k Bae Abertawe Admiral.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM