Chwilio'r wefan
English

Preifatrwydd a cwcis

Preifatrwydd

Mae ffurflenni a rhaglenni ar wefan Abertawe sy'n gofyn i chi am eich gwybodaeth bersonol.  Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni ac rydym eisiau eich sicrhau y byddwn yn ymddwyn mewn modd cyfrifol ac y gallwch ymddiried ynom bob amser pan fyddwn yn delio â'ch gwybodaeth bersonol.

Dim ond pan fydd eisiau eich manylion personol arnom i ddarparu gwasanaethau neu i gynllunio darpariaeth gwasanaethau yn y dyfodol, y byddwn yn gofyn am y manylion hyn.  Mae'r wybodaeth rydych chi'n ei rhoi i ni yn cael ei chadw mewn cronfeydd data y mae Dinas a Sir Abertawe yn berchen arnynt neu gan sefydliad a ddewiswyd i ddarparu gwasanaethau ar ein rhan.

Bydd ein ffurflenni fel arfer yn dweud wrthych chi sut fyddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth ac ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â chwmnïau, busnesau nac unigolion eraill, oni bai bod y gyfraith yn gofyn am hynny.

Gallwch ddarllen rhagor am delerau ac amodau cyfleuster taliadau ar-lein Abertawe, gan gynnwys gwybodaeth am breifatrwydd, trwy ddilyn y ddolen hon.

 

Cwcis

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i gofio pethau fel pa iaith rydych wedi'i dewis, y drefn rydych wedi bod yn edrych ar dudalennau neu ydych chi wedi ymweld â'r safle o'r blaen.  Gallwch weld rhestr o'r cwcis rydym yn eu defnyddio isod.

Ffeil destun fechan yw 'cwci', y mae porwr y we yn ei hysgrifennu ar eich cyfrifiadur. Nid yw'n cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol; dim ond marcwyr ydynt i gofio'r pethau rydych chi wedi'u dewis pan fyddwch yn ymweld â'r safle.  Mae 2 fath o gwci: dim ond pan fyddwch yn ymweld â'r safle y defnyddir cwcis 'sesiwn' ac maent yn cael eu dileu pan fyddwch yn cau'r porwr.  Mae cwcis 'parhaus' yn cael eu cadw am gyfnod penodol dros dro ar eich cyfrifiadur a gellir eu hailddefnyddio pan fyddwch yn ail ymweld â'r safle.   Gallwch ddysgu rhagor ar wefannau fel y wefan hon: www.allaboutcookies.org neu www.aboutcookies.org

Gallwch osod eich porwr gwe i ganiatáu, atal neu ofyn i chi am benderfyniad pan ddefnyddir cwcis.  Gyda rhai porwyr, gallwch ganiatáu cwcis sesiwn, hyd yn oed os ydych eisiau atal mathau eraill ohonynt.  Rydym yn argymell eich bod yn galluogi o leiaf cwcis sesiwn ar gyfer y wefan hon, fel bod swyddogaethau sylfaenol fel eich dewis iaith yn gweithio'n gywir.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM