Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Rhagfyr 2018

Swansea Council Logo (Portrait)

Ymchwiliad ar y cyd i dorri coed yn Abertawe

Mae ymchwiliadau'n mynd rhagddynt yn Abertawe ar ôl i goeden 160 mlwydd oed a warchodwyd gael ei thorri heb ganiatâd.

openreach SFF 1

Abertawe i elwa o fand eang ffeibr llawn o'r radd flaenaf

Bydd miloedd o gartrefi a busnesau yn Abertawe'n elwa o fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd gan Openreach.

Electric Vans 01

Cyngor wedi'i enwi fel enillydd yng ngwobrau Green Fleet y DU

Cydnabuwyd ymdrechion Cyngor Abertawe i fod yn fwy gwyrdd yn ystod seremoni wobrwyo Brydeinig pan nodwyd bod ganddo'r cerbydlu gwyrdd gorau yn y DU ar gyfer sefydliadau'r sector cyhoeddus.

Guildhall

Translation Required: Budget priority for schools and front line services

Translation Required: Swansea Council is protecting key front line services and giving schools an extra £3.8m in direct funding as part of its budget proposals for next year.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM