Chwilio'r wefan
English
Ffon

Cysylltu ag Adran Tai

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn y mae ei angen arnoch neu mae gennych ymholiad gwahanol, gallwn e-bostio ni.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu hoffech gael gwybodaeth am dai cyngor yn Abertawe, cwblhewch y ffurflen ymholiadau tai.

Ar gyfer ymholiadau am dai rhentu preifat, defnyddiwch y ffurflen ymholiadau am dai rhentu preifat

Am ymholiadau Budd-dal Tai, defnyddiwch y ffurflen hon: Cysylltu â Budd-dal Tai neu e-bostiwch Housing.Benefit2@swansea.gov.uk

Gwasanaeth Tai - sylwadau ac adborth

 

Swyddfa Dai Ranbarthol Blaenymaes

Rheolwr: Sue Potter
Mae Swyddfa Dai Ranbarthol Blaenymaes yn gwasanaethu'r ardaloedd canlynol: Blaenymaes, Portmead, Fforestfach, Fforesthall a Cadle.
Ffôn: 01792 534060
Manylion llawn Swyddfa Dai Ranbarthol Blaenymaes

Swyddfa Dai Ranbarthol Canol y Dref

Rheolwr: Paul Burrows
Mae Swyddfa Dai Ranbarthol Canol y Dref yn gwasanaethu'r ardaloedd canlynol: Waun Wen, Plasmarl, Glandŵr, y Marina, Dyfati, Heol Griffith John ac ardal New Street.
Ffôn: 01792 650486
Manylion llawn Swyddfa Dai Ranbarthol Canol y Dref

Swyddfa Dai Ranbarthol Eastside

Rheolwr: Llinos Price
Mae Swyddfa Dai Ranbarthol Eastside yn gwasanaethu'r ardaloedd canlynol: Gellifedw - Hen, Gellifedw - Newydd, Talycopa, Trallwn, Winch Wen, Port Tennant a St Thomas.
Ffôn: 01792 791251
Manylion llawn Swyddfa Dai Ranbarthol Eastside

Swyddfa Dai Ranbarthol Gorseinon

Rheolwr: Sue Potter
Mae Swyddfa Dai Ranbarthol Gorseinon yn gwasanaethu'r ardaloedd canlynol: Pontarddulais, Tal y Bont, Pontlliw, Dwyrain Dulais, Pengelli, Penyrheol, Canol a Dwyrain Gorseinon, Pontybrenin, Tre-gŵyr, Casllwchwr Isaf, Casllwchwr Uchaf, Penllergaer a Waunarlwydd.
Ffôn: 01792 897700
Manylion llawn Swyddfa Dai Ranbarthol Gorseinon

Swyddfa Dai Ranbarthol Treforys

Rheolwr: Llinos Price
Mae Swyddfa Dai Ranbarthol Treforys yn gwasanaethu'r ardaloedd canlynol: Caemawr, Cwmrhydyceirw, Gogledd y Clâs, De'r Clâs, Clydach, Y Glais, Gwernfadog, Llangyfelach, Llanllienwen a Mawr.
Ffôn: 01792 601720
Manylion llawn Swyddfa Dai Ranbarthol Treforys

Swyddfa Dai Ranbarthol Penlan

Rheolwr: Paul Burrows
Mae Swyddfa Dai Ranbarthol Penlan yn gwasanaethu'r ardaloedd canlynol: Brondeg, Penfilia, Gogledd Penlan, De Penlan a Gendros.
Ffôn: 01792 582704
Manylion llawn Swyddfa Dai Ranbarthol Penlan

Swyddfa Dai Ranbarthol Sgeti

Rheolwr: David Richards
Mae Swyddfa Dai Ranbarthol Sgeti yn gwasanaethu'r ardaloedd canlynol: Dyfnant, y Crwys, Sgeti, Trecastell, Rhosili, Reynoldston, Penclawdd, Penmaen/Parkmill, Cilâ Uchaf, Llandeilo Ferwallt/Murton a Gogledd-orllewin Gŵyr.
Ffôn: 01792 516810
Manylion llawn Swyddfa Dai Ranbarthol Sgeti

Swyddfa Dai Ranbarthol Townhill a Mayhill

Rheolwr: David Richards
Mae Swyddfa Dai Ranbarthol Townhill a Mayhill yn gwasanaethu'r ardaloedd canlynol: Townhill a Mayhill.
Ffôn: 01792 513900
Manylion llawn Swyddfa Dai Ranbarthol Townhill a Mayhill

Swyddfa Dai Ranbarthol West Cross

Rheolwr: David Richards
Mae Swyddfa Dai Ranbarthol Townhill a Mayhill yn gwasanaethu'r ardaloedd canlynol: West Cross a Boarspit.
Ffôn: 01792 402500
Manylion llawn Swyddfa Dai Ranbarthol West Cross

Tai Rhent Preifat

Goruchwylio gwelliannau a chynnal a chadw tai rhentu preifat, gan gynnwys Tai Amlfeddiannaeth (HMO). Gellir hefyd gynnig cyngor i denantiaid preifat a landlordiaid.
Ffôn: 01792 635600
Manylion llawn Tai Rhent Preifat

Wedi'i bweru gan GOSS iCM