Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Tachwedd 2018

Christmas

Mae Siôn Corn yn dod i'r dref ddydd Sul

Ymhen ychydig ddyddiau bydd sioe fwyaf Siôn Corn yn dechrau yng nghanol dinas Abertawe

Leon spearheading beach-front sports academy

Leon yn arwain academi chwaraeon glan môr

Mae cyn-seren yr Elyrch, Leon Britton, yn arwain academi chwaraeon newydd mewn lleoliad cyffrous a fydd yn agor ar lannau Abertawe.

Fiona_Hughes

Coffi a sgwrs yn arwain at gefnogaeth a newidiodd fywyd gweithiwr rhyw

Pan gyfarfu Fiona Hughes ag Alice am baned a sgwrs ar fainc sy'n edrych dros y llyn ym Mharc Brynmill, ni allai'r naill fenyw ddychmygu sut y byddai'n newid bywyd y fenyw ifanc.

war bench guildhall

Abertawe'n Cofio

Mae ein dinas yn coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf gyda chyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau'r wythnos hon.

Housing

Strategaeth yn ceisio mynd i'r afael â digartrefedd

Mae Cyngor Abertawe wedi cyhoeddi ei Strategaeth Digartrefedd sy'n nodi cynlluniau uchelgeisiol sy'n ceisio atal digartrefedd a chefnogi pobl sy'n cysgu ar y stryd yn ystod y cyfnodau caled yn eu bywydau.

Adult Learner

100 o ddigwyddiadau dysgu am ddim ar gael ledled y ddinas fel rhan o'r ŵyl

Mae mwy na 100 o ddigwyddiadau am ddim yn cael eu cynllunio fel rhan o ŵyl ar draws y ddinas i arddangos a dathlu dysgu i bob oed yn Abertawe'r wythnos nesaf.

Library Display

Mae mwy o oedolion yn cofrestru i ddysgu

Mae cynnydd wedi bod yn nifer yr oedolion sy'n cofrestru i ddysgu sgiliau newydd a gwella hen sgiliau yn Abertawe.

GlynnVivian180918

Oriel Abertawe'n annog pobl i bleidleisio dros wobr

Mae'r rheiny sy'n dwlu ar gelf yn Abertawe'n cael eu hannog i gefnogi cais oriel y ddinas am gydnabyddiaeth genedlaethol newydd.

SirPeterBlakeByJaneSimpson

Arwr celf byd-eang yn ychwanegu lliw at gystadleuaeth Abertawe

Bydd eicon y byd celf Peter Blake yn cael ei bortreadu gan artistiaid o bob gallu ar draws Abertawe.

SwanseaMarina051118

Gobaith am wobr genedlaethol i Ardal Forol Abertawe

Mae Ardal Forol Abertawe yn y ras ar gyfer gwobr fawr sy'n cydnabod rhai o'r amgylcheddau trefol gorau.

DewiGriffiths081118

Yn eisiau! Eich pleidleisiau dros dimau a sêr chwaraeon arweiniol Abertawe

Mae'r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Abertawe mewn cydweithrediad â Freedom Leisure ar agor.

Safle eiconig yn Abertawe'n cael bywyd newydd - Distyllfa Gymreig enwog i ddatblygu atyniad newydd i ymwelwyr ar ôl derbyn £3.5m gan y Loteri Genedlaethol

Caiff adeilad hanesyddol y Tŷ Pŵer yn Abertawe ar safle Gwaith Copr yr Hafod ei drawsnewid o ganlyniad i dderbyn £3,567,400 gan y Loteri Genedlaethol.

keep it to 3

Ymgynghoriad ar gynlluniau i hybu ailgylchu yn Abertawe

Mae cynigion i ddargyfeirio miloedd o dunelli o ddeunydd y gellir ei ailgylchu o sachau du yn Abertawe yn cael eu cyflwyno i'r cyhoedd ar gyfer ymgynghoriad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM