Chwilio'r wefan
English

Rydym yn newid y ffordd rydym yn casglu gwastraff plastig o ymyl y ffordd. Dros y misoedd nesaf, bydd pob eiddo yn Abertawe'n derbyn bag ailddefnyddiadwy pinc ar gyfer casglu gwastraff plastig.

Ailgylchu

Ailgylchu a sbwriel

Gwybodaeth am gasgliadau sbwriel ac ailgylchu ymyl y ffordd, safleoedd ailgylchu, ac awgrymiadau ar sut i ailgylchu mwy a lleihau eich sbwriel.

Twitter
Dilynwch Ailgylchu Abertawe ar Twitter

Wedi'i bweru gan GOSS iCM