Chwilio'r wefan
English
Christmas tree

Ailgylchu Nadolig

Sut I ailgylchu eich gwastraff Nadolig.

Gallwch ailgylchu cardiau Nadolig yn ein sachau gwyrdd gyda phapur a cherdyn ar yr amod nad ydynt yn cynnwys unrhyw rannau tâp neu rubanau. Peidiwch â chynnwys cardiau â phefr neu offer electronig.

Nid oes modd ailgylchu papur lapio. Rhowch yn eich sachau du.

Gallwch dorri coed Nadolig go iawn fel eu bod yn gallu cael eu rhoi yn eich bagiau gwastraff gardd, ar yr amod nad ydynt yn rhy drwm. Fel arall, ewch â nhw i'ch canolfan ailgylchu leol.

Gallwch ailgylchu gwastraff bwyd, gan gynnwys carcasau twrci, gwastraff oddi ar y plât, plicion llysiau a mwy, yn y bin gwastraff bwyd.

Newidiadau i Gasgliadau Dydd Nadolig

Bydd eich diwrnodau casglu ailgylchu a sbwriel yn newid yn ystod wythnos y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. Ewch i'n tudalen casgliadau ailgylchu a sbwriel dros y gwyliau i gael gwybod pryd byddwch yn derbyn eich casgliadau dros y Nadolig.

Calendr ailgylchu 2019

Paratowch am y Flwyddyn Newydd drwy lawrlwytho calendr ailgylchu 2019 ar gyfer eich cyfeiriad fel y gallwch gadw cofnod o'r wythnosau casglu yn 2019.

Oriau agor canolfannau ailgylchu

Bydd canolfannau ailgylchu ar gau o 1.00pm Noswyl Nadolig a thrwy'r dydd Ddydd Nadolig, Dydd Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

Gallwch gael gwared ar sachau du yng Nghanolfannau Ailgylchu Llansamlet a Chlun ar yr amod nad oes unrhyw wastraff ailgylchu ynddynt.

Ailgylchu nadolig

Wedi'i bweru gan GOSS iCM