Chwilio'r wefan
English
Pencil in a box

Arolwg ymgmgynghori ar y gyllideb

Rydym am siarad â chi nawr a chael eich barn am sut y gallwn gyflwyno gwasanaethau yn y dyfodol.

Rydym yn gwario oddeutu £4,000 yr aelwyd. Yn y blynyddoedd diweddar, rydym wedi cael llai o arian i gyflwyno gwasanaethau.  Fill out the survey online Welsh

Os ydym yn cymryd camau nawr ac yn dod o hyd i ddewisiadau amgen cynaliadwy, byddwn yn gallu diogelu mwy o wasanaethau a bydd llai o siawns y cawn ein gorfodi i gau gwasanaethau sy'n werthfawr i breswylwyr. 

Bydd yr ymgynghoriad ar y gyllideb yn dechrau'n swyddogol ar 21 Rhagfyr. Bydd unrhyw ymatebion i'r ymgynghoriad a dderbynnir cyn y dyddiad dechrau swyddogol hefyd yn cael eu hystyried fel rhan o ganlyniadau cyffredinol yr ymgynghoriad.

Arolwg cyllideb - gallwch gwblhau'r arolwg ar-lein yma

Gallwch gwblhau'r arolwg rhwng 21 Rhagfyr 2017 a hanner dydd 26 Ionawr 2018.

Arolygon papur

Dychweler eich ffurflen wedi'i chwblhau i'ch llyfrgell leol, Neuadd y Ddinas neu'r Ganolfan Ddinesig. Neu, gallwch ei hanfon i Ymgynghoriad ar y Gyllideb, Ystafell Gloucester, Neuadd y Ddinas, Abertawe, SA1 4PE.

Os oes angen copi o'r cynllun mewn fformatau eraill arnoch, cysylltwch â 01792 636732 neu consultation@swansea.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM