Chwilio'r wefan
English

Lleoliadau chwaraeon eraill

Mae nifer o leoliadau eraill yn Abertawe sy'n darparu cyfleusterau gwych ar gyfer amrywiaeth o chwaraeon.

LC
Mae gan yr LC gampfa o'r radd flaenaf, ac mae hefyd yn gartref i barc dŵr dan do mwyaf Cymru.
LC SwanseaYn agor mewn ffenest newydd
 

Pwll Cenedlaethol Cymru
Mae Pwll Cenedlaethol Cymru'n cynnwys pwll 50m llawn, a phwll 25m ac mae'n darparu amrywiaeth o gyrsiau a gwersi.
Wales National Pool SwanseaYn agor mewn ffenest newydd
 

Clwb Bowls Dan Do Abertawe
Mae gan y clwb bowls nifer o leiniau, oriel wylio, caffi a bar, a hefyd maes parcio am ddim. Mae hefyd yn cynnal cystadlaethau rhyngwladol yn aml.
Swansea Bowls ClubYn agor mewn ffenest newydd


Canolfan Tenis Abertawe
Mae'r Ganolfan Tenis yn cynnwys nifer o gyrtiau dan do ac awyr agor o safon, a hefyd gampfa newydd sbon. 
Swansea Tennis CentreYn agor mewn ffenest newydd


 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM