Chwilio'r wefan
English
Pencil in a box

Gwneud cais am ad-daliad Treth y Cyngor

Os ydych chi wedi talu gormod ac rydych am hawlio ad-daliad, cwblhewch y manylion yn y ffurflen isod.

Mae modd gordalu am y rhesymau canlynol:

 • Gadael eiddo
 • Gostyngiad neu eithriad
 • Gostyngiadau i bensiynwyr
 • Gostyngiadau band
 • Cymhorthdal i bobl anabl

Ar ôl dilysu eich cais, byddwn yn ymdrechu i'ch ad-dalu o fewn 7 i 10 niwrnod.

 1. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 2. Eich manylion
  1. Cyfeiriad
  2. Cyfeiriad y cyfrif os yw'n wahanol i'r uchod
 3. Rheswm dros eich cais am ad-daliad
 4. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
 5. Ydych chi’n robot?
Wedi'i bweru gan GOSS iCM