Chwilio'r wefan
English
Information

Gwybodaeth ar gyfer eich ymweliad â'r theatr

Yr holl wybodaeth bwysig mae ei hangen i wneud yn fawr o'ch ymweliad.

Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau diogelwch cyhoeddus o ddifrif calon. Fel ymwelydd, mae eich diogelwch a'ch diogeledd yn brif flaenoriaeth i ni ac mae gennym fesurau, asesiadau risg a chynlluniau argyfwng cadarn yn eu lle sy'n cael eu hadolygu'n gyson.

Hyd y gellir rhagweld, rydym yn gofyn yn gwrtais i ymwelwyr sy'n dod i Theatr y Grand Abertawe beidio â mynd â bagiau mawr i'r awditoriwm. Gellir gadael ysgrepanau a bagiau mawr yn y Swyddfa Docynnau; gellir cael mynediad iddynt yn ystod yr egwyl a'u casglu ar ôl y perfformiad.

Caiff bagiau eu gwirio'n weledol sy'n golygu y gellid gofyn i ymwelwyr agor unrhyw fag. Gofynnir i ymwelwyr sy'n gwisgo cotiau swmpus neu rydd eu hagor i ni eu gwirio'n weledol cyn iddynt gael mynediad i'r awditoriwm. 

Os byddwch yn gweld unrhyw beth sy'n peri pryder, rhowch wybod amdano i'r staff ar ddyletswydd ar unwaith.

Diolch ymlaen llaw am eich cydweithrediad.

Photo showing Swansea Grand Theatre's Auditorium

Cynllun eistedd

Siartiau'n dangos yr holl seddi ar bob llawr yn awditoriwm Theatr y Grand, Abertawe.

Amodau a Thelerau Gwerthu

Drwy brynu tocyn dros y ffôn, dros y cownter neu drwy asiantaeth, rydych yn derbyn yr amodau a'r telerau gwerthu hyn

Bar-gaffi Footlights

Mae te a choffi, brechdanau a theisennau yn ogystal â'n hardal batio a gardd ar gael.

Theatr y Grand Abertawe

Mwy o wybodaeth am Theatr y Grand Abertawe.

Y Gronfa Adnewyddu

Gallwch wneud gwahaniaeth, buddsoddwch yn nyfodol eich theatr.

Mynediad

Mae Theatr y Grand Abertawe'n croesawu pob cwsmer. Mae gennym amrywiaeth eang o wasanaethau er mwyn sicrhau bod eich ymweliad yn bleserus ac yn gysurus.

Asiantau tocynnau

Ynghyd â'n Swyddfa Docynnau ein hunain a chyfleuster archebu ar-lein, mae nifer o asiantaethau tocynnau ar draws de Cymru lle gallwch brynu tocynnau.

Cysylltiadau Theatr y Grand Abertawe

Y ffyrdd gwahanol o gysylltu â ni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM