Chwilio'r wefan
English
Map

Cyfarwyddiadau a Mynediad

Cyfarwyddiadau a Mynediad

Mae Neuadd Brangwyn yn ganolfan bywyd cymdeithasol a diwylliannol boblogaidd yn Neuadd y Ddinas, Abertawe. Dyma un o'r prif leoliadau diwylliannol yn Abertawe, ac mae'n aml yn cael ei ddefnyddio ar gyfer priodasau ac achlysuron eraill.

Neuadd Brangwyn,
Neuadd y Ddinas,
Abertawe
SA1 4PE

Brangwyn

(ar agor yn ystod digwyddiadau'n unig)

•    Mynediad drwy lifft allanol o dan risiau mynedfa'r Brangwyn - Heol y De.  
Wrth i chi wynebu'r grisiau, mae'r drws ar yr ochr dde o dan y grisiau.
•    Mae toiled hygyrch i bobl anabl ym mar y Brangwyn 
•    Mae toiled Changing Places ar gael ym mar y Brangwyn 
(angen allwedd RADAR i'w ddefnyddio - mae allwedd ar gael gan staff y bar a stiwardiaid y neuadd).
•    Cyfleusterau newid cewynnau ar gael ym mar y Brangwyn

Neuadd Siôr

•    Gellir ei chyrraedd mewn cadari olwyn o fynedfa Neuadd y Ddinas, Heol y De, drwy'r lifft (botwm 1) ger y fynedfa (mae rhan gulaf y llwybr yn 750mm o led).

Neuadd y Ddinas

Mynedfa Hygyrch
•    Heol y De
•    Fe'ch cynghorir i ffonio Diogelwch 01792 636000 os bydd angen mynediad ar ôl 4.30 pm ar ddiwrnodau'r wythnos neu ar benwythnosau.

Meysydd Parcio
•    Fe'ch cynghorir i drefnu lle hygyrch ymlaen llaw 01792 636595

Siambr y Cyngor, Parlwr yr Arglwydd Faer, Ystafell Dderbyn ac Ystafelloedd Pwyllgor
•    Ar y llawr gwaelod uwch
•    Mynediad drwy fynedfa hygyrch Heol Neuadd y Ddinas - De a'r lifft (botwm 2)

Toiledau Hygyrch i Bobl Anabl
•    Neillryw - Llawr gwaelod isaf (ardal y dderbynfa)
                 Llawr cyntaf (gyferbyn â Pharlwr yr Arglwydd Faer)
•    Menywod - ar ochr y gogledd, drws nesaf i'r lifftiau ar y llawr gwaelod, y llawr cyntaf a'r ail lawr.
    
SUT MAE CYRRAEDD YNO

Mae gorsaf British Rail, y Stryd Fawr, Abertawe, yn orsaf hygyrch.  Mae'n ddoeth cysylltu â British
Rail i drafod trefniadau/cymorth. 

Ffôn:  08453 003 005

http://www.nationalrail.co.uk/stations_destinations/SWA.aspx 

Tacsi

Data Cabs 01792 474747

Bysus

Mae bron pob bws bellach yn hygyrch
Mae Gorsaf Fysus y Cwadrant yng nghanol y ddinas.  Mae bysus ar gael o Orsaf y Stryd Fawr a Gorsaf Fysus y Cwadrant.  

Ewch i'r wefan i gael gwybodaeth am hygyrchedd ac amserlenni bysus.

http://www.firstgroup.com/ukbus/south_west_wales/

Y safle bws agosaf i'r fynedfa hygyrch i Neuadd y Ddinas/Neuadd Brangwyn yw arhosfan Heol y De.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM