Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Ionawr 2017

Red Arrows Air Show

Sioe Awyr Genedlaethol Cymru i ddychwelyd ym mis Gorffennaf

Gwnewch yn siŵr bod eich dyddiadur yn glir - rydym wedi cael cadarnhad fod Sioe Awyr Genedlaethol Cymru yn dychwelyd i Abertawe yn yr haf.

Dinas a Sir Abertawe.

Sut beth yw byw yn Abertawe? Ymunwch â'r sgwrs

Os sero yw'r gwaethaf y gall pethau fod a deg yw'r gorau y gall pethau fod, pa sgôr fyddech chi'n ei rhoi i fyw yn Abertawe?

Ros Evans

O Dŷ Opera Sydney i Ysgol yr Esgob Gore - y cerddorion sy'n addysgu mewn ysgolion yn Abertawe

Yn ystod y dydd, gellir dod o hyd iddynt yn addysgu mewn ystafelloedd dosbarth a neuaddau ysgol ar draws Abertawe - gyda'r nos, maent yn perfformio o flaen cannoedd os nad miloedd o bobl.

Sports Awards Shortlist 2017

Tri ar y rhestr fer i ennill gwobr Chwaraewr y Flwyddyn

Mae arbenigwyr o'r meysydd crefft ymladd, cyfeiriannu a nofio ar y rhestr fer i gael eu henwi'n Chwaraewr y Flwyddyn yng Ngwobrau Chwaraeon Abertawe.

West Way city centre

Troedffordd newydd â choed ar ei hyd i'w hadeiladu ar ffordd yng nghanol y ddinas

Bydd miloedd o gerddwyr cyn bo hir yn elwa o droedffordd lydan â choed ar ei hyd sy'n cael ei hadeiladu ar Ffordd y Gorllewin yng nghanol dinas Abertawe.

Swansea Bay view

Fideo newydd yn hyrwyddo anturiaethau bythgofiadwy ym Mae Abertawe

Mae gwefan twristiaeth swyddogol Croeso Bae Abertawe wedi ei hailwampio ac mae ganddi olwg newydd ar gyfer 2017.

Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw

Polisi dim gweiddi'n helpu ysgol i ennill gwobr

Mae gan ysgol gynradd yn Abertawe lawer o straeon da i weiddi amdanynt - ond nid yw athrawon na disgyblion Ysgol Gynradd Gymraeg Llwynderw'n gweiddi.

Castle Square

Digwyddiad mawr yn y ddinas i ddod ag Abertawe ynghyd

Mae digwyddiad mawr yn cael ei gynllunio yn y ddinas i helpu i ddod â chymunedau amrywiol ynghyd.

Damaged tree

Fandal coed glan môr Abertawe wedi dychwelyd

Mae fandal coed dirgel Abertawe wedi dychwelyd i lan y môr.

FootGolf

Golff-troed i gychwyn am yr ail haf yn Abertawe

Bydd y rheiny sy'n dwlu ar golff-troad wrth eu bodd i glywed y bydd y gweithgaredd hynod boblogaidd hwn yn parhau yn Heol Ashleigh eleni wrth i Gyngor Abertawe gyhoeddi y bydd yn adnewyddu ei gontract gyda'r gweithredwr.

Castle Square

Goleuadau sy'n newid lliw wedi cael eu gosod yn Sgwâr y Castell Abertawe

Yn fuan, bydd Sgwâr y Castell yn Abertawe'n cynnwys goleuadau â thema gyda'r nos i nodi digwyddiadau megis Dydd Gŵyl Ddewi, Dydd Sant Padrig a Diwrnod Ymwybyddiaeth o Ganser.

Tidal lagoon

Arweinydd y cyngor yn croesawu cefnogaeth ar gyfer Morlyn Llanw Bae Abertawe gwerth £1.3bn

Heddiw mae arweinydd Cyngor Abertawe, Rob Stewart, wedi croesawu cyhoeddiad adolygiad annibynnol sy'n cefnogi cynlluniau ar gyfer morlyn llanw gwerth £1.3bn yn y ddinas.

Indoor arena proposal

Gweithredwyr sydd ar restr fer cynnig arena dan do newydd Abertawe

Mae pedwar o weithredwyr posib ar gyfer arena dan do newydd arfaethedig Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer.

Flying Start Logo

Hwb ariannol o £170 mil i roi dechrau teg i blant

Caiff mwy na £170,000 ei wario yn ystod y misoedd nesaf i wella ysgolion sy'n cynnal rhaglenni Dechrau'n Deg yn Abertawe.

Dinas a Sir Abertawe.

Fframiau pren yn paratoi'r ffordd ar gyfer cartrefi cyngor blaengar newydd

Bydd fframiau pren ar gyfer cartrefi newydd cyntaf y cyngor ers cenhedlaeth yn dechrau cael eu gosod cyn bo hir ar dir oddi ar Ffordd Milford ym Mhenderi.

St David's pedestrian footbridge

Cynnydd mis Ionawr i gynlluniau adfywio safle Dewi Sant

Mae rheolwyr datblygu ar gyfer safle adfywio Dewi Sant yn Abertawe yn anelu at gyhoeddi cais cynllunio amlinellol drafft tua diwedd mis Ionawr.

Gritting barn

Mynydd o raean halen yn sefyll yn falch er gwaethaf trin pellter o Gymru i Singapôr

Mae Cyngor Abertawe wedi cloddio i'w fynydd o raean halen yn ystod y dyddiau diweddar ond mae digonedd wrth gefn o hyd.

Dinas a Sir Abertawe.

Galw am farn ynglŷn â chynlluniau ar gyfer unedau ASA newydd mewn tair ysgol yn y ddinas

Gofynnir i rieni, staff, disgyblion, llywodraethwyr a'r gymuned ehangach am eu barn ynglŷn â sefydlu tair uned addysgu newydd yn Abertawe ar gyfer plant sydd wedi'u diagnosio ag Anhwylder Cymedrol y Sbectrwm Awtistig (ASA) cymedrol.

Oceana

Gwaith dymchwel olaf wedi dechrau ar hen adeilad clwb nos Oceana

Eleni gwelir newidiadau i dirwedd Ffordd y Brenin gyda hen adeilad clwb nos Oceana ar fin diflannu o'r golwg.

Jack Straw

Cyn-Brif Weithredwr Cyngor Abertawe yn derbyn OBE

Mae Jack Straw, cyn-Brif Weithredwr Cyngor Abertawe, wedi derbyn OBE am ei wasanaeth i lywodraeth leol.

Dinas a Sir Abertawe.

Ffordd newydd y Morfa yn cyrraedd camau olaf ei datblygiad

Bwriedir agor llwybr trafnidiaeth pwysig yn y gwanwyn a ddatblygwyd i helpu i adfywio coridor afon Tawe.

Dinas a Sir Abertawe.

Translation Required: Pothole problems on Fabian Way set to be fixed

Translation Required: Pothole repairs and drain cleaning are set to be carried out along Swansea's Fabian Way in a bid to tackle requests by motorists.

Dinas a Sir Abertawe.

Mynegwch eich barn ar y canllawiau cynllunio newydd ar gyfer tai amlfeddiannaeth

Mae ymgynghoriad wedi dechrau yn Abertawe sy'n rhoi'r cyfle i'r cyhoedd ddweud eu dweud am y canllawiau cynllunio drafft sy'n gysylltiedig â thai amlfeddiannaeth (HMO).

Dinas a Sir Abertawe.

Swansea School backs Sketty Safe Routes scheme

A Swansea school has welcomed the introduction of a road safety scheme in the city which aims to keep schoolchildren safe on their walk to and from school.

Rhossili.

Gwelliannau mynediad cyhoeddus i benrhyn Gŵyr yn parhau

Bydd gwaith gwella'n parhau mewn rhannau o benrhyn Gŵyr i wella mynediad cyhoeddus i gerddwyr.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM