Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Ebrill 2017

 

Their Finest at Guildhall

Lluniau yn dangos rôl Abertawe mewn ffilm Brydeinig newydd

Cyn iddi gael ei rhyddhau ar draws y wlad yn ddiweddarach yr wythnos hon, mae lluniau wedi'u cyhoeddi o ffilm newydd a gafodd ei recordio'n rhannol yn Abertawe.

Hydrogen bike

Technoleg hydrogen flaengar i'w gweld mewn digwyddiad yng nghanol y ddinas

Bydd technoleg hydrogen gyfoes yn cael ei harddangos mewn digwyddiad mawr yng nghanol dinas Abertawe'r penwythnos hwn.

Kevin Allen

Kevin Allen yn dweud bod angen gwneud ein 'dinas hardd a hyll' yn Ddinas Diwylliant y DU 2021

Mae'r dyn sy'n gyfrifol am un o'r portreadau mwyaf realistig o Abertawe yn annog pawb i gefnogi'r cais i wneud Abertawe yn Ddinas Diwylliant y DU 2021.

Working on Oceana roof

Gwaith i dynnu'r to yn dechrau yn hen adeilad un o glybiau nos eiconig Abertawe

Mae to a oedd yn gysgod i filiynau o ddawnswyr o bob cwr o dde Cymru am flynyddoedd bellach yn cael ei ddymchwel.

New Garden at Sea View Primary School

Timau'n cydweithio i greu gardd a chae i ysgol

Bydd gan ddisgyblion mewn ysgol gynradd yn Abertawe gae chwarae a gardd gymunedol i'w mwynhau yn fuan o ganlyniad i waith caled grŵp o oedolion dan anfantais.

Dinas a Sir Abertawe.

Gwaith gwella cylchfan Ynysforgan bron wedi'i gwblhau

Mae gyrwyr yn cael eu hannog i dalu sylw i'r marciau ffyrdd newydd sydd bellach wedi'u gosod ar gylchfan Ynysforgan, oddi ar C45 yr M4.

Llanmadoc Hill, Gower

Bysus yn ôl ar benrhyn Gŵyr ar ddydd Sul gan ddechrau dros y Pasg

Bydd bysus yn teithio i benrhyn Gŵyr ac yn ôl ddydd Sul a dydd Llun y Pasg fel rhan o wasanaeth newydd dros y penwythnos sydd wedi'i lansio gan Gyngor Abertawe.

Swimming

Cronfa ariannu ar gyfer sefydliadau chwaraeon yn Abertawe

Mae byrddau padlo ar eich traed, rhaffau sgipio, sgwteri a ffoeliau cleddyfa newydd ymysg y cyfarpar sydd wedi rhoi hwb i brosiectau chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn Abertawe dros y flwyddyn ddiwethaf.

Artwork based on the SS Samtampa

Arddangosfa gwaith celf i nodi pen-blwydd trychineb forol

Mae trychineb forol waethaf Cymru yn ystod y cyfnod modern yn cael ei chofio fel rhan o arddangosfa gwaith celf gan blant ysgol yn Abertawe.

Sea Vixen

Awyren warchod o oes y Rhyfel Oer wedi'i chadarnhau ar gyfer Sioe Awyr Cymru

Wedi'i chyflwyno fel awyren warchod yn erbyn y bloc Sofietaidd ar adeg pan oedd Harold Macmillan a Harold Wilson ymhlith prif weinidogion y DU, bydd yr awyren ymladd at bob tywydd hon yn hedfan yn yr awyr uwchben Abertawe'r haf hwn.

Dyn o Abertawe i gael ei anrhydeddu â phlac glas yn Tsieina

Dros 5,000 o filltiroedd oddi cartref, bydd plac glas yn cael ei ddadorchuddio i ddathlu bywyd dyn o Abertawe a'i lwyddiant yn y dyfodol.

Dinas a Sir Abertawe.

Ffyrdd gwledig Gŵyr yn cael eu hailwynebu

Mae ffyrdd gwledig ar benrhyn Gŵyr yn cael eu hailwynebu er mwyn iddynt bara'n hwy.

Oceana roof removal

Paratoi i gael gwared ar do Oceana

Uwchben yr hen loriau dawnsio a'r barrau, mae rigwyr wrthi'n paratoi i ddatgysylltu to hen glwb nos Oceana.

Darren Casseldine

Diolch i gynllun gwaith arloesol mae Darren wedi dod o hyd i waith

Mae dyn o Abertawe, nad oedd yn medru gweithio am nifer o flynyddoedd oherwydd afiechyd, wedi cael swydd newydd.

Battle of Britain Memorial Flight

Gwledd o awyrennau'r oes a fu i ymwelwyr â Sioe Awyr Cymru

Bydd hanes yn dod yn fyw yn Sioe Awyr Cymru'r haf hwn gyda thair awyren eiconig o'r oes a fu.

Woodland-walk_bishopston

Chwe thro drwy goetir hynafol sydd ar ei harddaf ym mis Ebrill

Gyda'r nosweithiau'n hwyhau a'r haul yn gwenu ychydig mwy, Ebrill yw un o'r misoedd gorau i ddarganfod coetir hynafol Abertawe.

Clean Air Roadshow

Digwyddiad Abertawe i arddangos technoleg ceir trydan

Mae digwyddiad mawr yn cael ei drefnu ar gyfer canol dinas Abertawe yn ddiweddarach y mis hwn i arddangos technoleg ceir trydan.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM