Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Awst 2017

Queen's baton relay

Anogaeth i sefyll ar hyd llwybr Taith Gyfnewid Baton y Frenhines

Mae pobl Abertawe wedi'u hannog i sefyll ar hyd llwybr Taith Gyfnewid Baton y Frenhines ar gyfer Gemau'r Gymanwlad.

Dylan Thomas Centre

Gwrw gemau fideo i arwain gweithdy yn Abertawe

Bydd sawl chwaraewr gemau wedi treulio oriau'n chwarae'r gemau fideo hynod boblogaidd, Need for Speed.

Healthy meal

Taliadau di-arian ar gyfer prydau ysgol ar gael yn Abertawe

Bydd system talu ar-lein ar gyfer prydau ysgol yn cael ei chyflwyno mewn ysgolion cynradd yn Abertawe yn y tymor newydd.

Dinas a Sir Abertawe.

Hyfforddiant arbenigol i staff y cyngor i osod taenellwyr

Bydd staff yng Nghyngor Abertawe yn derbyn hyfforddiant arbenigol i ddechrau gosod system daenellu yn adeiladau uchel iawn yr awdurdod yr hydref hwn.

Historic Morriston map

Cynlluniau i ddiogelu treftadaeth a chymeriad Treforys yn well

Gallai hanes, treftadaeth a chymeriad Treforys gael eu diogelu'n well nag erioed o'r blaen yn fuan.

Bryntawe_GCSEs

Disgyblion TGAU yn Abertawe'n cyrraedd y nod a mwy

Mae disgyblion TGAU yn Abertawe heddiw yn dathlu canlyniadau sydd yn well o lawer na'r rhai yng Nghymru gyfan.

Indoor arena proposal

Gwaith ymchwilio ar safle i ddechrau ar gyfer trawsnewid canol y ddinas

Bydd cynlluniau sylweddol i adfywio canol dinas Abertawe'n cymryd cam ymlaen cyn hir.

Bristol Blenheim

Cyhoeddi dyddiadau Sioe Awyr Abertawe ar gyfer y flwyddyn nesaf

Cofiwch y dyddiad - bydd Sioe Awyr Cymru'n dychwelyd i Abertawe ar benwythnos ddydd Sadwrn 30 Mehefin a dydd Sul 1 Gorffennaf yr haf nesaf.

Sabrina Baker

Prosiect cyflogaeth yn helpu Sabrina i gael ei swydd ddelfrydol

Mae bywyd bellach yn felys i Sabrina Baker.

Dinas a Sir Abertawe.

Myfyrwyr Abertawe'n dathlu stori lwyddiant Safon Uwch

Mae myfyrwyr Safon Uwch yn Abertawe'n dathlu heddiw ar ôl rhagori ar ganlyniadau'r llynedd, gyda chynnydd o 4% yn y rhai a gyflawnodd y graddau gorau, A*-A.

Andrea Lewis electric car

Cyngor yn cynyddu ei gerbydlu trydan i 40

Bydd gan Gyngor Abertawe 40 o gerbydau trydan yn ei gerbydlu'n fuan.

Morriston Tabernacle

Helpwch i enwi Capel y Tabernacl Treforys yn hoff gapel y wlad

Gallai capel hanesyddol yn Nhreforys gael ei enwi'n hoff gapel Cymru cyn bo hir.

UWTSD SA1 Waterfront development

Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru newydd gwerth £6.5m i gael ei datblygu'n fuan yn Abertawe

Mae'r gwaith wedi dechrau ar sylfeini Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru gwerth £6.5m ar safle prosiect Glannau SA1 Abertawe Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Red Arrows Air Show

Sioe Awyr 2017 werth £8.4m i economi Abertawe

Yn ôl astudiaeth newydd, roedd Sioe Awyr Cymru'r haf hwn yn werth £8.4 miliwn i economi Abertawe, mwy nag erioed o'r blaen.

maisie_davies

Maisie wedi'i hethol i gynrychioli'r ddinas yn y Senedd Ieuenctid

Bydd disgybl o Ysgol Gyfun Pontarddulais yn cynrychioli Abertawe yn ystod y flwyddyn sydd i ddod yn Senedd Ieuenctid y DU.

Dog at Rhossili

Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Twristiaeth Bae Abertawe 2017

Mae busnes twristiaeth gorau 'sy'n gyfeillgar i gŵn' ymysg y categorïau ar gyfer Gwobrau Twristiaeth Bae Abertawe eleni.

Swansea Bay 10k

Cofrestrwch ar gyfer y 10k yn fuan i osgoi cael eich siomi

Tair wythnos sydd ar ôl i bobl sy'n dwlu ar ffitrwydd a chodi arian i elusennau gyflwyno'u ceisiadau ar gyfer 10k Bae Abertawe Admiral eleni.

Dinas a Sir Abertawe.

Gwaith gosod taenellwyr ym mhlociau uchel Cyngor Abertawe

Disgwylir i waith gosod taenellwyr ym mlociau uchel Cyngor Abertawe ddechrau ym mis Tachwedd.

Healthy meal

Cyngor yn creu rysáit ar gyfer llwyddiant arlwyo

Gallai ysgolion, preswylwyr cartrefi gofal a staff y cyngor fod yn mwynhau gwasanaeth arlwyo gwell cyn bo hir gan ddilyn adolygiad mawr o ddarpariaeth ar draws y sir.

Adran allweddol o'r cyngor i adeiladu ar gyfer y dyfodol

Mae tîm sy'n chwarae rôl allweddol yn rhai o weithgareddau mwyaf nodedig Cyngor Abertawe'n paratoi i fod hyd yn oed yn fwy effeithiol.

Gold Coast 2018 Commonwealth Games logo

Dyddiad ar gyfer Cyfnewid Baton y Frenhines Gemau'r Gymanwlad yn Abertawe

Bydd capten yr Elyrch Leon Britton, y bocsiwr Enzo Maccarinelli ac arbenigwr y grefft ymladd Brett Johns ymhlith y sêr lleol a fydd yn cario Baton y Frenhines ar gyfer Gemau Gymanwlad y Traeth Aur 2018 pan fydd yn cyrraedd Abertawe'r mis nesaf.

Ryan Jones

Arwr rygbi Cymru Ryan Jones yn taclo pobl sy'n taflu sbwriel ar draethau

Mae Ryan Jones, un o enwogion rygbi Cymru, yn taclo her newydd - pobl sy'n gadael eu sbwriel ar draethau rhagorol Abertawe.

Sports equipment

Arian ar gael ar gyfer clybiau chwaraeon a sefydliadau cymunedol yn Abertawe

O dalu am ddatblygu hyfforddwyr i dalu am gostau offer newydd, mae arian ar gael er mwyn helpu clybiau chwaraeon a sefydliadau cymunedol yn Abertawe.

Morfa_road_open

Ffordd gyswllt gwerth £5m yn agor safleoedd datblygu ac yn lleihau tagfeydd

Bydd cyswllt trafnidiaeth sylweddol a fydd yn lleihau tagfeydd, yn gwella ansawdd aer ac yn agor safleoedd datblygu ymhellach ar hyd Afon Tawe yn agor heddiw (dydd Gwener).

swansea_crown_court

Rheolwr twyllodrus canolfan alwadau yn cael ei garcharu ar ôl ymchwiliad gan Safonau Masnach

Mae Safonau Masnach yn falch bod rheolwr twyllodrus canolfan alwadau yn Abertawe wedi'i ddedfrydu i dair blynedd yn y carchar.

Botanics in Bloom

Mwynhewch y Gerddi Botaneg yn eu Blodau ym mis Awst

Bydd un o fannau hardd Abertawe'n llawn seiniau cerddoriaeth y mis hwn.

Oceana down

Oceana wedi'i ddymchwel wrth i broses drawsnewid Ffordd y Brenin fynd rhagddo

Mae un o gyrchfannau bywyd nos Abertawe ers y 1960au, sef adeilad hen glwb nos Oceana ar Ffordd y Brenin, bellach wedi'i dymchwel yn llwyr.

Flying Start Logo

Hwb gwerth £100k i ganolfannau Dechrau'n Deg Abertawe

Caiff mwy na £100,000 ei wario ar wella cyfleusterau cyn-ysgol i blant ifanc mewn rhai o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn Abertawe.

Waste collection

Dim newid i gasgliadau gwastraff dros Ŵyl y Banc mis Awst

Bydd gwastraff cartref preswylwyr Abertawe yn cael ei gasglu ddydd Llun Gŵyl y Banc.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM