Chwilio'r wefan
English

Tanysgrifiwch i dderbyn ein e-gylchlythyrau Glynn Vivian

Tanysgrifiwch i dderbyn ein e-gylchlythyrau Glynn Vivian. Nodwch eich manylion yma.

Bydd deddfau Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol newydd yn dod i rym yn fuan ac rydym am wneud yn siŵr ein bod yn anfon e-byst at bobl sydd am eu derbyn. Os rydych eisoes wedi tanysgrifio i restr bostio Glynn Vivian, cofiwch ddiweddaru'ch dewisiadau cyn 25 Mai i wneud yn siŵr eich bod yn parhau i dderbyn e-byst gennym.

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon.  Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall.  Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Gallwch dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg a gofyn i ni ddileu'ch gwybodaeth bersonol o'n cofnodion.

Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data fel un sy'n seiliedig ar ganiatâd.  Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.

Nodwch eich manylion yma.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM