Chwilio'r wefan
English
Surfboard

Canolfannua Gweithgareddau Gŵyr - Sesiynau rhagflas SUP

Dewch i gael blas ar y chwaraeon dŵr sy'n datblygu gyflymaf yn y byd!

Mae padlo bwrdd ar eich traed yn ffordd wych o fwynhau'r haf. Mae ein sesiynau cyflwyno sy'n awr o hyd wedi'u creu i roi'r sgiliau y mae eu hangen arnoch er mwyn rheoli'r bwrdd ar deithiau byr ac i roi cipolwg ar ystyriaeth diogelwch os ydych am brynu un eich hun.

Mwynhewch a dysgwch ar afon Tawe ger canol y dref yr haf hwn - 3 Awst 2018.

 1. Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio er mwyn i ni ddarparu'r gwasanaeth rydych wedi cyflwyno cais amdano ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd pendant oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatâu i ni wneud hynny.

  Mae cyfraith yn ôl yr angen er mwyn diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni contract. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
 2. Sesiwn ragflas SUP - awr o hyd

 3. Mae meysydd a nodir a * yn orfodol
 4. Eich manylion
  1. Label
 5. Manylion cwrs
 6. Manylion y cyfranogwr
  1. Nodwch nifer y cyfranogwyr rydych yn eu cofrestru ar gyfer y cwrs hwn, gan gynnwys eich hun os ydych am gymryd rhan.
 7. Y swm sy'n ddyledus
  1. Sicrhewch eich bod yn gwasgu ailgyfrifo os ydych chi'n gwneud unrhyw newidiadau.
 8. Ydych chi’n robot?
Wedi'i bweru gan GOSS iCM