Chwilio'r wefan
English

Rwy'n pryderu am dalu fy Nhreth y Cyngor

Help gyda chyllidebu.

Fel popeth arall, mae'n rhaid talu bil treth y cyngor, ond rydym yn deall y gall pobl fynd i anawsterau gyda'r taliadau heb fod bai arnynt hwy o gwbl. Os ydych yn cael problemau, cysylltwch â ni'n syth. Peidiwch â'i anwybyddu gan na fydd yn diflannu. Rydym yn fodlon trafod y sefyllfa a chytuno â chi ar gynllun talu realistig. Hefyd, efallai y gallem eich helpu i gael cyngor ar sut gallwch reoli dyledion eraill a'ch helpu i osgoi rhagor o broblemau.

Cysylltwch a ni ar unwaith I drafod sut gallwn eich helpu.

Gallwn hefyd eich rhoi mewn cysylltiad â'n tîm help a chyngor ar fudd-daliadau lles a all eich helpu gyda rheoli arian a dweud wrthych am fudd-daliadau eraill y gallech eu hawlio neu a oes hawl gennych i ostyngiadau oddi ar dreth y cyngor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM