Chwilio'r wefan
English

Rwyf wedi derbyn gwŷs llys am beidio â thalu Treth y Cyngor

Gweithredwch nawr os ydych wedi cael gwŷs i fynd i'r llys.

Os ydych wedi cael gwŷs llys, talwch y swm llawn sy'n ddyledus cyn y dyddiad llys ac ni fydd yn rhaid i chi dalu costau ychwanegol. Ni chaiff rhagor o gamau adennill eu cymryd yn eich erbyn chwaith.

Pam ydw i wedi cael gwŷs llys?

Nid ydych wedi talu'n unol â'r llythyr atgoffa blaenorol neu'r hysbysiad terfynol a anfonwyd atoch. Er mwyn talu swm yr wŷs, ewch i'n tudalen Taliadau Ar-lein neu ffoniwch ni ar 01792 635382 ar unwaith.

Ni allaf dalu

Os na allwch wneud y taliad llawn neu os oes gennych anghydfod atebolrwydd Treth y Cyngor nad yw wedi'i ddatrys, gan gynnwys cais am Ostyngiad Treth y Cyngor heb ei benderfynu, ffoniwch ni ar unwaith ar 01792 635382 i weld sut gallwn helpu.

Hyd yn oed os ydych wedi colli'ch hawl i dalu mewn rhandaliadau ac rydych wedi cael costau ychwanegol, efallai yr ystyriwn drefnu gyda chi i glirio'r ddyled sydd wedi'i gwysio.

Cofiwch, hyd yn oed os cytunir ar hyn, awn i'r llys beth bynnag i gael Gorchymyn Dyled.

Beth os na wnaf ddim byd?

Gall methu talu na chysylltu â ni arwain at ddefnyddio beilïod neu ddulliau eraill o gasglu Treth y Cyngor sy'n ddyledus. Byddai hynny'n golygu costau ychwanegol y byddai'n rhaid i chi eu talu ar ben yr hyn sydd eisoes yn ddyledus gennych a gall arwain at fynd â nwyddau o'ch eiddo. Byddai hefyd yn effeithio ar eich gallu i gael credyd neu wasanaethau eraill.

Os ydych yn credu y gallai fod gennych hawl i gael gostyngiad neu eithriad, edrychwch ar ein tudalen lleihewch eich bil treth y cyngor.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM