Chwilio'r wefan
English

Gweithiwr Cymdeithasol (dyddiad cau: 31/01/19)

£28,221 - £31,401 y flwyddyn (Newydd Gymhwyso)/£32,233 - £36,153 y flwyddyn. Mae gennym swyddi gwag Parhaol ar hyn o bryd ar gyfer gweithwyr cymdeithasol ar y Tîm Teulu a Ffrindiau yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymdeithasol
Rhif y swydd: SS.0169-V2
Cyflog: £28,221 - £31,401 y flwyddyn (Newydd Gymhwyso)/£32,233 - £36,153 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Gweithiwr Cymdeithasol Parhaol (SS.0169-V2) (PDF, 516KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.0169-V2

Dyddiad cau: 5.00pm, 31 Ionawr 2019

Mwy o wybodaeth

Mae'n amser cyffrous i ymuno â gwasanaeth maethu'r awdurdod lleol hwn, a gafodd ei raddio'n ddiweddar gan Arolygiaeth Gofal Cymru yn un a reolir yn dda, gyda thimau maethu sy'n frwdfrydig ac yn awyddus i wneud gwahaniaeth i blant a chyda nifer o ofalwyr maeth ymroddedig sy'n eiriolwyr cryf ar ran y plant yn eu gofal.

Byddwch yn rhan o dîm Maethu a Sefydlogrwydd arloesol ac ymroddedig sy'n canolbwyntio ar ddarparu cefnogaeth o ansawdd uchel i blant a theuluoedd sydd angen cefnogaeth. Mae'r rôl yn cynnwys asesu gofalwyr Teulu a Ffrindiau, goruchwylio a chefnogi'r gofalwyr cymeradwy hynny, darparu grwpiau cymorth a hyfforddiant i ofalwyr fel rhan o'r tîm a chymryd rhan yn y broses o redeg gwasanaeth dyletswydd y tîm. Byddwch hefyd yn darparu cymorth uniongyrchol i blant a leolir mewn lleoliadau Parhaol.

Dywed ein staff wrthym eu bod wrth eu boddau'n gweithio yn y tîm Teulu a Ffrindiau gan ei fod yn gyfle gwirioneddol i ymgysylltu a chefnogi aelodau'r teulu i gadw plant yn ddiogel yn eu hunedau teuluol gan sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu diwallu. Mae'n faes deinamig a heriol o Waith Cymdeithasol, ond mae'n un sy'n rhoi cryn dipyn o foddhad.

Yn ychwanegol at hynny, mae Abertawe'n lle gwych i fyw ac i weithio. Mae'n ddinas arloesol ar lan y dŵr ac yn ganolbwynt i ardal ehangach Dinas Bae Abertawe. O olygfeydd arfordirol trawiadol i barciau tawel, i fyd diwylliannol gwych i gyd-fynd â bywyd mewn dinas fodern, mae'r ddinas yn cynnig y gorau o bob byd.

Os oes gennych gymhwyster Proffesiynol mewn Gwaith Cymdeithasol ac rydych wedi'ch cofrestru gyda Chyngor Gofal Cymru, ac os oes gennych chi'r sgiliau, profiad ac angerdd i ymgymryd â'r swydd hon, hoffem glywed gennych.

I drafod y swydd ymhellach, cysylltwch â Donna Lukes, Rheolwr Tîm, Tîm Teulu a Ffrindiau, ar 01792 635493.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM