Chwilio'r wefan
English

Labrwr Gyrrwr (dyddiad cau: 24/01/19)

£17,173 - £17,391 y flwyddyn. Mae'r swydd hon yn swydd dros dro am 12 mis. Mae Tenantiaethau wedi'u dodrefnu yn darparu dodrefn a chyfarpar cartref i denantiaid cyngor i'w rhentu.

Teitl y swydd: Labrwr/Gyrrwr
Rhif y swydd: RG.0608
Cyflog: £17,173 - £17,391 y flwyddyn
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Labrwr-Gyrrwr (RG.0608) (PDF, 517KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Lle

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd RG.0608

Dyddiad cau: 5.00pm, 24 Ionawr 2019

Mwy o wybodaeth

Mae'r cynllun yn rhan o fenter wrth-dlodi sy'n atgyfnerthu cynllun corfforaethol y Cyngor i fynd i'r afael â thlodi a helpu i adeiladu cymunedau cynaliadwy.

Bydd deiliad y swydd yn gweithio yn rhan o dîm sy'n darparu ac sy'n casglu pecynnau dodrefn o ddydd i ddydd. Mae angen dealltwriaeth ac empathi tuag at aelodau bregus o'r gymdeithas.

Yr oriau yw 37 awr benodedig rhwng dydd Llun a dydd Gwener.

Mae'r swydd yn galw am lefel uchel o ffitrwydd, codi a chario a sgiliau codi diogel er y rhoddir hyfforddiant.

Bydd angen CPC gyrrwr gan fod gofyn i ddeiliad y swydd orfod gyrru cerbyd 7.5 tunnell.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM