Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gyfun Penyrheol: Tiwtor Cerddoriaeth (Offerynnau Llinynnol)

Dyddiad cau: 24/01/19, 4.00pm. Cyfnod Penodol am Flwyddyn. Pwynt Cyflog 3 ar gyfer Athrawon heb Gymhwyster (5 awr: £4242).

Penyrheol Comprehensive School Logo

Rydym yn dymuno penodi Tiwtor Cerddoriaeth i addysgu grwpiau bychan o ddisgyblion sy'n dymuno dysgu canu offerynnau llinynnol.

Yn y lle cyntaf, rydym yn dymuno penodi tiwtor am 5 awr yr wythnos (gallwn fod yn hyblyg ynghylch sut trefnir hyn). Fodd bynnag, bydd yr oriau yn dibynnu ar faint o ddisgyblion sy'n dewis cychwyn dysgu sut i ganu offerynnau llinynnol, a gallai fod yn fwy neu'n llai na 5 awr yr wythnos.  Byddai'n gontract yn ystod tymhorau'r ysgol yn unig.  Efallai bydd oriau gwaith ychwanegol yn ofynnol o bryd i'w gilydd i gynorthwyo i gynnal ymarferion a chyngherddau.

Os oes gennych chi'r arbenigedd a'r sgiliau sy'n ofynnol, ac rydych chi'n mwynhau gweithio gyda phobl ifanc, fe hoffem i chi gysylltu â ni.

Anfonwch lythyr cais at Mr Alan Tootill, y Pennaeth, i'r cyfeiriad ysgol.

Word Document Pecyn gwybodaeth - Tiwtor Cerddoriaeth (Offerynnau Llinynnol) (Ysgol Gyfun Penyrheol) (Word, 67KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Dyddiad cau: Dydd Iau 24 Ionawr 2019, am 4.00yp.

Bydd angen i'r sawl a benodir gael gwiriad manylach y GDG.

Mae Ysgol Gyfun Penyrheol yn ymroddedig i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac yn disgwyl i'r holl staff a gwirfoddolwyr rannu'r ymroddiad hwn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM