Chwilio'r wefan
English

Deunydd ailgylchu neu wastraff sydd heb ei gasglu

Rhowch wybod os nad yw'ch gwastraff ailgylchu, cartref, cegin neu ardd wedi'i gasglu. Os ydych am wneud hyn, arhoswch tan ar ôl 1.00pm ar eich diwrnod casglu er mwyn rhoi digon o amser i'r criwiau gwblhau casgliadau yn eich ardal.

Byddwn yn trefnu casgliad arall ar gyfer gwastraff na chafodd ei gasglu os bodlonir yr amodau isod:

 • Roedd eich biniau neu eich sachau'n cynnwys y deunyddiau cywir. Gallwch wirio'r hyn sy'n cael ei ganiatáu mewn pob sach ar ein tudalen casgliadau ymyl y ffordd.
 • Roedd eich biniau a'ch sachau wedi'u gosod ar ymyl y ffordd ac ar y dydd a'r wythnos gywir.  Cyn rhoi gwybod am gasgliad a gollwyd, gwiriwch eich dydd casglu biniau gan ddefnyddio ein hofferyn chwilio ailgylchu a sbwriel
 • Nid yw eich biniau a'ch sachau yn rhy drwm.
 • Roedd eich biniau a'ch sachau wedi'u gosod ar y palmant cyn 7.00am ar eich dyddiad casglu biniau.
 • Mae pethau annisgwyl wedi tarfu ar y gwasanaeth, e.e. tywydd gwael. Os digwydd hyn, byddwn yn gosod gwybodaeth ar ein gwefan ac ar ein cyfrif TwitterYn agor mewn ffenest newydd a FacebookYn agor mewn ffenest newydd.

Petai'ch biniau a'ch sachau yn barod i'w casglu, gallwch roi gwybod am gasgliad a gollwyd i ni. Os nad oedd eich biniau neu eich sachau yn barod i'w casglu, yna byddwn yn eu casglu ar eich dydd casglu priodol nesaf

Rhoi gwybod i ni am gasgliad a gollwyd

 1. Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

  Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
 2. Arhoswch tan ar ôl 1.00pm ar eich diwrnodau casglu cyn dweud nad oes neb wedi casglu'ch gwastraff.

  Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 3. Eich manylion
 4. Label
 5. Label
 6. Manylion y cais
  1. Cartref
   1. Hoffwn adrodd am gasgliad a gollwyd o'r canlynol
  2. Fflat
   1. Hoffwn adrodd am gasgliad a gollwyd o'r canlynol
  3. Â chymorth
   1. Hoffwn adrodd am gasgliad a gollwyd o'r canlynol
  4. Masnach
   1. Hoffwn adrodd am gasgliad a gollwyd o'r canlynol
  5. Stryd
   1. Hoffwn adrodd am gasgliad a gollwyd o'r canlynol
 7. Label
 8. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
 9. Ydych chi’n robot?
Wedi'i bweru gan GOSS iCM