Chwilio'r wefan
English

Ymweliadau addysg preswyl i ysgolion

Mae'r Gwasanaeth Addysg Awyr Agored, Amgylcheddol a Phreswyl (GAAAAPh) yn darparu addysg breswyl a gweithgareddau i blant a phobl ifanc yn nhair Canolfan Weithgareddau Gŵyr.

Swansea school children rafting

Ei amcanion allweddol yw:

 • Cynorthwyo ysgolion i wella cyrhaeddiad addysgol plant a phobl ifanc. 
 • Darparu profiadau newydd ac anturus.
 • Atgyfnerthu dysgu trwy ei brofi mewn amgylchedd ysgogol a heriol. 
 • Caniatáu i blant a phobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n hyrwyddo iechyd, ffitrwydd a hunanddisgyblaeth.

Caiff yr amcanion hyn eu cyflawni trwy:

 • Gyflwyno plant a phobl ifanc i weithgareddau awyr agored trwy sefyllfaoedd dysgu heriol.
 • Annog ymwybyddiaeth a sgiliau cymdeithasol, a chyfranogiad grŵp trwy'r profiad preswyl. 
 • Cyflwyno plant a phobl ifanc i gefn gwlad fel amgylchedd ar gyfer dysgu a mwynhad. 
 • Darparu athrawon a hyfforddwyr cymwys a phrofiadol i gyflwyno gweithgareddau a rhaglenni sy'n cefnogi'r cwricwlwm ar gyfer CA1 i CA4. 
 • Darparu cymhorthdal ar gyfer ymweliadau gan blant a phobl ifanc Abertawe i ganiatáu i bob un gymryd rhan. 
 • Gweithgareddau achrededig ac addysg gymdeithasol trwy Brifysgol y Plant.

 


 

Mae pecynnau cwricwlwm hefyd ar gael, gan gynnwys:

 • Cwricwlwm AG - CA3 a CA4
 • TGAU Cyfeiriannu/Hirdeithio - Gweithgareddau Awyr Agored ac Antur (Edexcel)
 • TGAU Cerdded Bryniau/Mynydda - Gweithgareddau Antur (CBAC)
 • TGAU Syrffio (CBAC)
 • TGAU Dringo Creigiau - (Edexcel a CBAC)
 • Cwricwlwm Daearyddiaeth - Astudiaethau Maes CA3 a CA4
 • TGAU Daearyddiaeth - Astudiaethau'r Arfordir
 • Antur Awyr Agored a'r Amgylchedd CA1-CA2 
Abseiling

Arweiniad prisiau ar gyfer ymweliadau preswyl ysgolion

Mae'r prisiau fesul disgybl am becyn dydd Llun i ddydd Gwener neu am wythnos hollt yn ystod tymhorau'r ysgol.

Rafting

Amodau a thelerau

Amodau a thelerau archebion ysgol yn Abertawe.

Woodland adventure

Ffurflenni cadw lle ar gyfer ymweliadau preswyl ysgolion

Cysylltwch â ni i gadarnhau argaeledd a chostau cyn llenwi'r ffurflenni hyn.

Muddy walks

Rhestr awgrymedig o offer

Rhestr offer/dillad awgrymedig yw hon ar gyfer grwpiau plant a phobl ifanc am 5 niwrnod.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM