Chwilio'r wefan
English

Ni fydd y sgip pren ar gael yng Nghanolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref (CAGC) Clun o 13 Rhagfyr 2018. Gall gwastraff pren gael ei ailgylchu yn CAGC Llansamlet o hyd.

Bydd hyn yn ein galluogi i fonitro a gwahanu graddau gwahanol o bren er mwyn gwella ailgylchu/triniaeth gwastraff pren yn dilyn craffu manwl gan reoleiddwyr a Llywodraeth Cymru dros y misoedd diwethaf.

Bydd gan CAGC Clun fwy o le ar gyfer cynwysyddion wrth gefn ar gyfer deunyddiau eraill ar y safle er mwyn lleihau'r tebygrwydd o wrthod defnyddwyr y safle os ydy'r cynwysyddion yn llawn.

Diolch am eich cydweithrediad.

Ailgylchu

Safleoedd ailgylchu

Mae sawl lleoliad gwahanol ar draws Abertawe lle gellir ailgylchu amrywiaeth o eitemau.

Mae gan ein 5 canolfannau ailgylchu gwastraff cartref gyfleusterau i ailgylchu a chael gwared ar wastraff cartref yn rhad ac am ddim. Nid ydynt yn gallu derbyn gwastraff masnachu, masnachol, adeiladu na dymchwel.

Mae'r tablau isod yn dangos yr hyn y gallwch ei ailgylchu yn eich ardal.

Bydd y canolfannau ailgylchu gwastraff cartref ar gau brynhawn Noswyl Nadolig (o 1.00pm), Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan yn unig.

Ceir gwybodaeth am ein holl safleoedd, gan gynnwys oriau agor, ar ein tudalen Defnyddio'r safleoedd ailgylchu.

Canolfannau ailgylchu gwastraff cartref

Deunydd cartrefLlansamletClunGarngochPenlanTir John
Bagiau plastigYNNNN
Batris - carYNNNN
Batris - cartrefYNYYY
Bwyd - bwyd y tu hwnt i'r dyddiad defnyddio o'r cwpwrdd/bwyd o rewgell sydd wedi torri i lawr yn ei becynnau gwreiddiol (ni dderbynnir tuniau neu wydr)YNNNN
CaniauYYYYY
CardbordYYYYY
CarpediYYNNY
Cartonau (Tetra Paks) + cwpanau papurYYYYY
Cemegau cartrefYYYYY
CeramegYYYYY
CewynnauYYYYY
Dillad / tecstilau (dim duvets, gobenyddion na chlustogau)YYYYY
Dodrefn YNNNN
Eitemau y gellir eu hailddefnyddio, gan gynnwys dodrefn, eitemau trydanol a.y.y.b.YYYYY
EsgidiauYYYYY
Ffoil alwminiwmYYYYY
Gwastraff bwydYYYYY
Gwastraff garddYYYYY
Gwydr ffenestri / gwydr plâtYNNNY
Gwydr (poteli a jariau)YYYYY
LlyfrauYYNNN
MatresiYYNNY
Metel sgrapYYYYY
Nwyddau trydanolYYYYY
Oergelloedd / rhewgelloeddYNNNY
Olew coginioYYYYY
Olew peiriantYYYYY
PaentYYYYY
PapurYYYYY
Peiriannau cartref mawrYYNNY
Plastig - mawr e.e. dodrefnYYYYY
Plastig (sachau pinc)YYYYY
PolystyrenYYYYY
Poteli nwyYYYYY
PrenYYYYY
Pren (arall e.e. MDF, lloriau laminedig, drysau gwag) YYNNN
PriddYYYYY
RwbelYYYYY
Setiau teledu a monitorauYYYYY
Tiwbiau fflworoleuolYYYYY
Gwastraff cartref (na ellir ei ailgylchu)YYNNN
Compost am ddim ar gael i'r cyhoeddNNNNY
Cyfyngiad taldra 2mNNYYY

Trwyddedau ar gyfer defnyddio Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref

Safleoedd ailgylchu banc cyflwyno

SafleGwydr a caniauTecstilau a esgidiauPapurLlyfrauCartonau
Asda, LlansamletYYNYN
Safle ailgylchu maes parcio Bae CaswellYNNNN
Safle ailgylchu maes parcio Stryd PaxtonNYNYN
Safle ailgylchu Canolfan Hamdden PenyrheolNYNNN
Safle ailgylchu maes parcio'r ChwarelNYNYN
Safle ailgylchu maes parcio Sainsbury'sYYNYY
Safle ailgylchu maes parcio Lôn SgetiNYNYN
Safle ailgylchu maes parcio Stryd y DŵrYYYNN
Safle ailgylchu maes parcio Maes Chwarae West EndYNNNN

Defnyddio'r safleoedd ailgylchu

Mae ein safleoedd ailgylchu ar gael i'ch helpu i waredu eich gwastraff cartref.

Trwyddedau ar gyfer defnyddio CAGC

Os ydych am ddefnyddio fan neu drelar i ddod â gwastraff o'ch cartref i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref (CAGC), mae angen i chi gael trwydded.

Gwirio a oes angen trwydded CAGC arnoch

Defnyddiwch ein tabl i wirio a oes angen trwydded ar gyfer eich cerbyd er mwyn defnyddio'r CAGC.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet

Clos Ferryboat, Parc Menter Abertawe, Llansamlet, Abertawe, SA6 8QN.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref y Clun

Heol Derwen Fawr, Sgeti, Abertawe, SA2 8DU.

Canolfan Ailgylchu Garngoch

Ffordd y Ffenics, Gorseinon, Abertawe, SA4 9WF.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penlan

Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe, SA5 7BS.

Canolfan Ailgylchu Tir John

Heol Danygraig, St Thomas, Abertawe, SA1 8NS.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM