Chwilio'r wefan
English
House with tick

Ceisiadau cynllunio

Gallwch ddod o hyd i ganllawiau ar y broses ceisiadau cynllunio, lawrlwytho ffurflenni neu gyflwyno cais am ganiatâd cynllunio.

Oes angen caniatâd cynllunio arnaf?

Canfod a oes angen caniatâd cynllunio arnoch.

Gwasanaeth cynghori cyn cyflwyno cais

Gwybodaeth am sut i wneud cais am gyngor cyn cyflwyno cais.

Cytundeb is-adran 106 - rhwymedigaethau cynllunio

Dysgu mwy am gytundebau a rhwymedigaethau cynllunio is-adran 106.

Cyflwyno cais cynllunio

Canfod sut i gyflwyno cais cynllunio a lawrlwytho ffurflenni cais.

Cyflwyno sylwadau ar gais cynllunio

Canfod sut i gyflwyno sylwadau ar gais cynllunio.

Pwyllgor cynllunio

Canfod mwy am bwyllgorau cynllunio yn Abertawe.

Rhestrau ceisiadau cynllunio a phenderfyniadau wythnosol

Canfod manylion yr holl geisiadau cynllunio cofrestredig ac y penderfynwyd arnynt ar gyfer y flwyddyn bresennol.

Nodiadau arweiniol ar gyfer ceisiadau cynllunio - datblygiad deiliaid tai

Diben y nodiadau hyn yw eich helpu gyda'ch cais cynllunio deiliad tŷ. Gofynnir i chi eu darllen yn ofalus cyn cwblhau eich ffurflenni cais cynllunio.

Nodiadau arweiniol ar gyfer ceisiadau cynllunio - datblygiadau preswyl gan bobl nad ydynt yn ddeiliaid tai

Mae'r nodiadau hyn wedi'u llunio i helpu i hysbysu a chynghori darpar ddatblygwyr cynlluniau preswyl, yn enwedig ar gyfer cynigion sy'n groes i'r polisi cynllun datblygu mabwysiedig

Wedi'i bweru gan GOSS iCM