Chwilio'r wefan
English

Oherwydd gwaith cynnal a chadw cynlluniedig dros benwythnosau 18/19 Mawrth a 25/26 Mawrth, efallai y byddwch yn cael problemau ysbeidiol gyda gwasanaethau ailgylchu.

Magnifying glass

Chwilio am gasgliadau ailgylchu a sbwriel

Defnyddiwch y cyfleuster chwilio hwn i gael gwybod pryd bydd eich holl gasgliadau ailgylchu a sbwriel.

Mae'r chwiliad newydd gwell yn fwy dealladwy nag erioed ac mae'n cynnwys calendr hawdd ei ddefnyddio sy'n dangos yr wythnosau pinc a gwyrdd.

Sylwer NAD YW'R calendr yn dangos newidiadau ar gyfer gwyliau banc a'r Nadolig

Mae ein cyfrifon Twitter yn rhoi gwybod am unrhyw newidiadau i'n casgliadau sbwriel ac ailgylchu a gallant eich helpu i gael gwybod am unrhyw newidiadau oherwydd gwyliau neu dywydd garw. 

Dilynwch @cyngorabertaweYn agor mewn ffenest newydd neu @AilgylchuTaweYn agor mewn ffenest newydd

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM