Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Chwilio am gais cynllunio

Gallwch chwilio am geisiadau cynllunio yn Ninas a Sir Abertawe ar y dudalen hon.

Ewch i'r chwiliadur cynllunio i weld yr holl geisiadau cynllunio

Argymhellwn eich bod yn cofrestru'ch manylion personol fel eich bod yn gallu derbyn diweddariadau rheolaidd am gynnydd y ceisiadau. Mae opsiwn uwch ar gael hefyd lle gallwch osod meini prawf gwahanol er mwyn i chi dderbyn gwybodaeth ychwanegol.

Cyflwyno sylwadau ar gais cynllunio

Defnyddiwch y botwm sylwadau er mwyn ymateb i geisiadau. Bydd unrhyw sylwadau, gan gynnwys eich enw a'ch cyfeiriad, ar-lein ond caiff eu hadolygu a'u gwirio am unrhyw ddata personol arall, yn unol â Deddf Diogelu Data 1998.

Caiff unrhyw sylwadau a ystyrir yn ddifrifol, yn hiliol, yn enllibus neu fel arall eu dileu.

Os oes gennych unrhyw broblem, ffoniwch 01792 635701.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM