Chwilio'r wefan
English
flower

Claddedigaethau ac Amlosgiadau

Rydym yn gyfrifol am saith mynwent yn Abertawe a'r amlosgfa yn Nhreforys.

Mae lle ar gyfer beddau newydd ar gael mewn pum lleoliad: Treforys, Ystumllwynarth, Pontybrenin, Rhydgoch a Choed Gwilym.

Gellir claddu aelodau o'r un teulu mewn beddau sydd eisoes yn bodoli ym mhob un o'r saith mynwent yn Abertawe, er bod lle'n mynd yn brin yng Nghwmgelli a Danygraig. Mae ardaloedd arbennig wedi cael eu neilltuo ym mhob mynwent i gladdu gweddillion a amlosgwyd, gyda phob plot wedi'i farcio gyda chofeb briodol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM