Chwilio'r wefan
English
calculator

Cyllid Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr Cymru nawr yn prosesu pob cais.

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru, sydd wedi ei leoli yng Nghyffordd Llandudno, nawr yn gyfrifol am brosesu, asesu a thalu cyllid i fyfyrwyr ar gyfer pob cais.

Am fanylion ar sut i ymgeisio am gyllid i fyfyrwry, trowch at Cyllid Myfyrwyr CymruYn agor mewn ffenest newydd.

Oes oes gennych ymholiad am eich cyfrif i fyfyrwyr, dylech nawr gysylltu a Chyllid Myfyrwyr Cymru ar Ffon: 0300 200 4050.

Gall tudalennau FacebookYn agor mewn ffenest newyddTwitterYn agor mewn ffenest newydd CMC hefyd ddarparu gwybodaeth a diweddariadau rheolaidd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM