Chwilio'r wefan
English
Present

Cyrsiau Dydd Sadwrn 2018

Rhowch yr anrheg o ddysgu i'ch anwyliaid y Nadolig hwn

£80 yn unig, am gwrs un diwrnod 10am i 4pm.

Darperir yr holl ddeunyddiau. Dewiswch o:

'Dechrau defnyddio eich camera', gyda ffotograffydd teithio, Liz Barry, fel a welwyd yng nghylchgrawn 'The Bay'.

'Paentio portreadau i ddechreuwyr', dysgwch gyfraneddau'r wyneb a sut i ddefnyddio'r rhain yn eich portreadau.

'Caligraffeg ar gyfer cardiau lle', mwynhewch wrth ddysgu sut i ddefnyddio caligraffeg gyfoes i ysgrifennu cardiau lle gydag ysgrifbin pigfain.

'Baneri bach bendigedig', cewch ysbrydoliaeth gan ein tiwtor i greu baneri bach ar gyfer llawer o ddathliadau.

Apply online welsh button

Dechrau defnyddio eich camera

Felly mae gennych chi gamera newydd....nawr beth wnewch chi?

Paentio portreadau i ddechreuwyr

Datryswch ddirgelwch paentio portreadau.

Caligraffeg ar gyfer cardiau lle

Caligraffeg greadigol.

Baneri bach bendigedig

Baneri bach unigol a wnaed yn bersonol i chi.

Gwneud cais am le ar gwrs dydd Sadwrn

Defnyddiwch ein ffurflen ar-lein i archebu lle ar un o'n cyrsiau dydd Sadwrn

Wedi'i bweru gan GOSS iCM