Chwilio'r wefan
English
Speech bubble

Cysylltu ag Adran Treth y Cyngor

Cysylltwch â ni os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano ar-lein.

 1. Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

  Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
 2. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 3. Eich manylion
  1. Label
  2. Nodwch naill ai cyfeiriad e-bost neu rif ffôn isod fel y gallwn gysylltu â chi ynghylch eich ymholiad.
 4. Ymholiad Treth y Cyngor
  1. Nodwch isod sut gallwn eich helpu
 5. Ydych chi’n robot?
Wedi'i bweru gan GOSS iCM