Chwilio'r wefan
English
Calendar with date 17

Digwyddiadau'r llyfrgell

Dewch i weld pa ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n cael eu cynnal yn eich llyfrgell leol.

Mae'n rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni rhiant neu ofalwr cyfrifol ar bob adeg.

Heddiw yw 20 Medi 2018
Chwiliwch am ddigwyddiadau trwy ddewis dyddiad/mis/blwyddyn a chlicio ar ‘Ewch’.

Sul Llun Maw Mer Iau Gwe Sad
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Medi

18 Medi 2018 - 21 Medi 2018
Llyfrgell Ganolog Abertawe
4.00PM. Bob dydd Mawrth - dydd Gwener, tan amser cau. Yn ystod y tymor yn unig.
Mynediad i adnoddau ar-lein, cymorth â gwaith cartref a llyfrau sy'n trafod amryw o bynciau.
20 Medi 2018
Llyfrgell Townhill
9.30AM. 3 awr. Wythnosol ar ddydd Iau.
Bydd asiantaethau gwahanol ar gael bob wythnos i gynnig cefnogaeth, cymorth, cyngor a chyfleoedd hyfforddiant a bydd cyflogwyr weithiau'n cynnig swyddi go iawn.
20 Medi 2018
Llyfrgell Clydach
10.00AM. Sesiwn awr. Pythefnosol ar ddydd Iau.
Dewch i drafod eich prosiectau a chael ysbrydoliaeth.
20 Medi 2018
Llyfrgell Gorseinon
10.00AM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Iau. Yn ystod y tymor yn unig.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach. Addas i fabanod hyd at flwydd oed.
20 Medi 2018
Llyfrgell Ganolog Abertawe
10.00AM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Iau.
Dewch i gyflwyno'r Gymraeg i'ch plentyn mewn ffordd ddifyr a chreadigol.
20 Medi 2018
Llyfrgell Townhill
10.00AM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Iau.
Sesiwn ar gyfer gwybodaeth a chyngor. Oes angen help arnoch chi i ddefnyddio Paru Swyddi Ar-lein, llunio CV neu wneud cais am swyddi? Ffoniwch 01792 457025 i drefnu apwyntiad.
20 Medi 2018
Llyfrgell Gorseinon
10.30AM. 90 munud. Wythnosol ar ddydd Iau.
Grŵp crefft cyfeillgar, difyr ac anffurfiol.
20 Medi 2018
Llyfrgell St Thomas
1.00PM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Iau.
Cymorth a chyngor.
20 Medi 2018
Llyfrgell Ganolog Abertawe
2.00PM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar brynhawn Iau.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
20 Medi 2018
Llyfrgell Clydach
2.00PM. Tan 4.00pm.
Dewch i wella eich sgiliau tynnu llun gydag U3A.
20 Medi 2018
Llyfrgell Pontarddulais
2.30PM. Digwyddiad yn para awr, ond gallai fod yn hwy. Pythefnosol ar ddydd Iau.
Grŵp anffurfiol cyfeillgar sy'n cwrdd bob dydd Iau i sgwrsio a gwneud pethau 'gwlanog'.
20 Medi 2018
Llyfrgell St Thomas
3.30PM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Iau. Yn ystod y tymor yn unig.
Dewch i roi trefn ar eich gwaith cartref.
20 Medi 2018
Llyfrgell Sgeti
3.30PM. 1 awr 30 munud. Wythnosol ar ddydd Iau. Yn ystod y tymor yn unig.
Dewch i roi trefn ar eich gwaith cartref.
20 Medi 2018
Llyfrgell Townhill
3.30PM. 1 awr. Wythnosol ar ddydd Iau.
Clwb Lliwio Ymwybyddiaeth Ofalgar.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM