Chwilio'r wefan
English
Calendar with date 17

Digwyddiadau'r llyfrgell

Dewch i weld pa ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n cael eu cynnal yn eich llyfrgell leol.

Mae'n rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni rhiant neu ofalwr cyfrifol ar bob adeg.

Heddiw yw 24 Maw 2018
Chwiliwch am ddigwyddiadau trwy ddewis dyddiad/mis/blwyddyn a chlicio ar ‘Ewch’.

Sul Llun Maw Mer Iau Gwe Sad
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Maw

6 Maw 2018 - 7 Ebrill 2018
Llyfrgell Tregŵyr
2.00PM. Bydd yr arddangosfa ar gael am fis.
Arddangosfa ffotograffig yn cynnwys y grŵp cerdded pob tywydd a rhai o'r lleoedd gwych yr ymwelwyd â hwy dros y blynyddoedd diwethaf.
24 Maw 2018
Llyfrgell Treforys
9.00AM. Tan 5.00pm. Wythnosol ar ddydd Sadwrn. Yn ystod y tymor yn unig.
Dewch i roi trefn ar eich gwaith cartref.
24 Maw 2018
Llyfrgell Treforys
9.30AM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Sadwrn.
Rhywbeth gwahanol i blant bob wythnos.
24 Maw 2018
Llyfrgell Treforys
10.00AM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Sadwrn.
Dewch i gwrdd â'ch cynghorydd lleol am sgwrs gyfeillgar, cyngor neu i drafod materion.
24 Maw 2018
Llyfrgell Llansamlet
10.00AM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Sadwrn.
Hwyl celf a chrefft yn y llyfrgell!
24 Maw 2018
Llyfrgell Ganolog Abertawe
10.30AM. 30 munud. Wythnosol ar ddydd Sadwrn.
Amser stori actif i rieni a phlant bach.
24 Maw 2018
Llyfrgell Sgeti
10.30AM. Tan 12.30pm.
Celf, crefftau a gweithgareddau ar gyfer plant 3-11 oed. Gofynnwch am ein blychau crefftau i blant! Mae'r rhain yn sesiynau galw heibio gyda gweithgareddau hunanarweiniedig a bydd angen goruchwyliaeth gan riant.
24 Maw 2018
Llyfrgell Tregŵyr
11.00AM. Para oddeutu awr.
Crefftau i blant bob bore Sadwrn. Crefft wahanol bob wythnos!
24 Maw 2018
Llyfrgell Penlan
2.00PM. Para 1 awr. Wythnosol ar ddydd Sadwrn.
Amrywiaeth o weithgareddau gwahanol i blant.
24 Maw 2018
Llyfrgell Ganolog Abertawe
2.00PM. Tan 3.00pm. Wythnosol ar ddydd Sadwrn.
Sesiwn stori a chrefft thematig.
24 Maw 2018
Llyfrgell Pontarddulais
3.30PM. Bob dydd Llun - dydd Gwener, tan amser cau. Yn ystod y tymor yn unig.
Mynediad i adnoddau ar-lein, cymorth â gwaith cartref a llyfrau sy'n trafod amryw o bynciau.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM