Chwilio'r wefan
English
Calendar with date 17

Digwyddiadau'r llyfrgell

Dewch i weld pa ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n cael eu cynnal yn eich llyfrgell leol.

Mae'n rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni rhiant neu ofalwr cyfrifol ar bob adeg.

Heddiw yw 10 Rhag 2018
Chwiliwch am ddigwyddiadau trwy ddewis dyddiad/mis/blwyddyn a chlicio ar ‘Ewch’.

Sul Llun Maw Mer Iau Gwe Sad
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
6 Rhag 2018 - 11 Ion 2019
Llyfrgell Tregŵyr
10.00AM.
Visit Gowerton Library 3 times between 1 Dec 2018 and 11 January 2019 and return at least 1 book at each visit. Tell us what you thought of the books to complete the challenge and receive a prize and certificate.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Penlan
9.30AM. Para 2 awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i gael help a chyngor ar lunio CV a cheisiadau.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Gorseinon
9.30AM. Para am awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Llun.
Ydych chi'n dysgu Cymraeg? Ymunwch â'n grŵp anffurfiol a chyfeillgar i wella'ch sgiliau siarad Cymraeg!
10 Rhag 2018
Llyfrgell Brynhyfryd
10.00AM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Grŵp gwau cyfeillgar ac anffurfiol i sgwrsio a gwneud ffrindiau newydd. Lleoedd yn brin. Cysylltwch â'r llyfrgell am wybodaeth.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Cilâ
10.00AM. 30 munud. Wythnosol ar ddydd Llun.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Townhill
10.00AM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i'r grŵp cyfeillgar hwn am ei gyfarfod wythnosol (grŵp i oedolion).
10 Rhag 2018
Llyfrgell Tregŵyr
10.00AM. Para am awr a hanner.
Mae'r grŵp yn cwrdd bob ail ddydd Llun y mis i drafod a dogfennu unrhyw beth o ddiddordeb hanesyddol am Dregŵyr. Mae'r trafodaethau'n fywiog ac yn llawn gwybodaeth.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Fforestfach
10.00AM. Tan 11.00am. Ail ddydd Llun y mis.
Grŵp anffurfiol a chyfeillgar sy'n dod ynghyd unwaith y mis i sgwrsio a gwau. Darperir lluniaeth.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Townhill
10.15AM. 1 awr.
Cewch help a chyngor ar ddim ar eich biliau ynni yn y digwyddiad galw heibio hwn. Dewch â'ch biliau ynni a darganfod faint allech chi ei arbed!
10 Rhag 2018
Llyfrgell Treforys
10.30AM. Para am awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i'r grŵp cyfeillgar hwn am ei gyfarfod wythnosol.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Ystumllwynarth
11.00AM. Para oddeutu awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Ymlacio trwy Liwio - clwb lliwio i oedolion.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Penlan
1.30PM. Para 1 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Grŵp crosio a gwau.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Ystumllwynarth
1.30PM. Para oddeutu awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Tylino babanod ac ioga i fabanod gyda Chymraeg i blant. Grŵp tylino babanod/ioga i fabanod dwyieithog sy'n cyflwyno'r Gymraeg i'ch baban. Cyfle gwych i ymarfer eich Cymraeg, magu hyder neu ddysgu ymadroddion Cymraeg i'w defnyddio gyda'ch baban.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Clydach
2.00PM. Sesiwn 45 munud. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig. *Ni fydd sesiwn ar: 17 Rhagfyr*
Caneuon a rhigymau yn Gymraeg gyda phlant bach.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Penlan
2.00PM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Llun.
Straeon rhyngweithiol a symudiad i blant dan 5 oed.
10 Rhag 2018
Llyfrgell St Thomas
2.00PM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Llun.
Caneuon a rhigymau gyda phlant bach.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Clydach
2.00PM. Tan 4.00pm. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i ymuno yn yr hwyl - gemau megis Scrabble, gwyddbwyll a llawer mwy.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Cilâ
2.00PM. Tan 4.00pm. Wythnosol ar ddydd Llun.
Ydych chi'n grefftwr geiriau brwd? Os hoffech chi gymryd rhan, gofynnwch i'r staff am fanylion. Rhaid cofrestru oherwydd y bydd lleoedd yn brin.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Pontarddulais
2.15PM. Tan 3.00pm. Wythnosol ar ddydd Llun.
Sesiwn amser rhigwm gyfeillgar a phoblogaidd i blant 0-5 oed. Croeso i frodyr a chwiorydd hŷn yn ystod gwyliau'r ysgol.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Treforys
3.00PM. 1 awr. Ail ddydd Llun y mis.
Grŵp darllen ar gyfer oedolion.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Tregŵyr
3.30PM. Para am awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Mynediad i adnoddau ar-lein, cymorth â gwaith cartref a llyfrau sy'n trafod amryw o bynciau.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Gorseinon
3.30PM. Tan 5.50pm. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Dewch i roi trefn ar eich gwaith cartref.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Penlan
3.30PM. Tan 5.00pm. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Dewch i roi trefn ar eich gwaith cartref.
10 Rhag 2018
Llyfrgell St Thomas
3.30PM. Tan 5.20pm. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Dewch i roi trefn ar eich gwaith cartref.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Townhill
3.30PM. Para 1 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i drafod materion neu bryderon â'ch PCSO (Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu) lleol.
10 Rhag 2018
Llyfrgell Townhill
3.30PM. Tan 4.30pm. Wythnosol ar ddydd Llun.
Celf a chrefft.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM