Chwilio'r wefan
English
Calendar with date 17

Digwyddiadau'r llyfrgell

Dewch i weld pa ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n cael eu cynnal yn eich llyfrgell leol.

Mae'n rhaid i blant dan 8 oed fod yng nghwmni rhiant neu ofalwr cyfrifol ar bob adeg.

Heddiw yw 21 Awst 2018
Chwiliwch am ddigwyddiadau trwy ddewis dyddiad/mis/blwyddyn a chlicio ar ‘Ewch’.

Sul Llun Maw Mer Iau Gwe Sad
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Gorff

23 Gorff 2018
Llyfrgell Penlan
9.30AM. Para 2 awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i gael help a chyngor ar lunio CV a cheisiadau.
23 Gorff 2018
Llyfrgell Brynhyfryd
10.00AM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Grŵp gwau cyfeillgar ac anffurfiol i sgwrsio a gwneud ffrindiau newydd. Lleoedd yn brin. Cysylltwch â'r llyfrgell am wybodaeth.
23 Gorff 2018
Llyfrgell Clydach
10.00AM. Tan 3.00pm. Wythnosol ar ddydd Llun.
Cefnogaeth un i un gyda hyfforddiant a chyrsiau ar gyfer llunio CV.
23 Gorff 2018
Llyfrgell Townhill
10.00AM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i'r grŵp cyfeillgar hwn am ei gyfarfod wythnosol (grŵp i oedolion).
23 Gorff 2018
Llyfrgell Treforys
10.30AM. Para am awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i'r grŵp cyfeillgar hwn am ei gyfarfod wythnosol.
23 Gorff 2018
Llyfrgell Penlan
1.30PM. Para 1 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Grŵp crosio a gwau.
23 Gorff 2018
Llyfrgell Ystumllwynarth
1.30PM. Para oddeutu awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Tylino babanod ac ioga i fabanod gyda Chymraeg i blant. Grŵp tylino babanod/ioga i fabanod dwyieithog sy'n cyflwyno'r Gymraeg i'ch baban. Cyfle gwych i ymarfer eich Cymraeg, magu hyder neu ddysgu ymadroddion Cymraeg i'w defnyddio gyda'ch baban.
23 Gorff 2018
Llyfrgell Clydach
2.00PM. Sesiwn 45 munud. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Caneuon a rhigymau yn Gymraeg gyda phlant bach.
23 Gorff 2018
Llyfrgell Penlan
2.00PM. Sesiwn 30 munud. Wythnosol ar ddydd Llun.
Straeon rhyngweithiol a symudiad i blant dan 5 oed.
23 Gorff 2018
Llyfrgell Pontarddulais
2.15PM. Tan 3.00pm. Wythnosol ar ddydd Llun.
Sesiwn amser rhigwm gyfeillgar a phoblogaidd i blant 0-5 oed. Croeso i frodyr a chwiorydd hŷn yn ystod gwyliau'r ysgol.
23 Gorff 2018
Llyfrgell Tregŵyr
3.00PM. Para oddeutu awr.
Cyfle wythnosol i gwrdd â PCSO Tre-gŵyr, Angharad Williams, a thrafod materion a phryderon lleol.
23 Gorff 2018
Llyfrgell Tregŵyr
3.30PM. Para am awr a hanner. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Mynediad i adnoddau ar-lein, cymorth â gwaith cartref a llyfrau sy'n trafod amryw o bynciau.
23 Gorff 2018
Llyfrgell Gorseinon
3.30PM. Tan 5.50pm. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Dewch i roi trefn ar eich gwaith cartref.
23 Gorff 2018
Llyfrgell Penlan
3.30PM. Tan 5.00pm. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Dewch i roi trefn ar eich gwaith cartref.
23 Gorff 2018
Llyfrgell St Thomas
3.30PM. Para 2 awr. Wythnosol ar ddydd Llun. Yn ystod y tymor yn unig.
Dewch i roi trefn ar eich gwaith cartref.
23 Gorff 2018
Llyfrgell Pontarddulais
3.30PM. Bob dydd Llun - dydd Gwener, tan amser cau. Yn ystod y tymor yn unig.
Mynediad i adnoddau ar-lein, cymorth â gwaith cartref a llyfrau sy'n trafod amryw o bynciau.
23 Gorff 2018
Llyfrgell Townhill
3.30PM. Para 1 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Dewch i drafod materion neu bryderon â'ch PCSO (Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu) lleol.
23 Gorff 2018
Llyfrgell Townhill
3.30PM. Tan 4.30pm. Wythnosol ar ddydd Llun.
Celf a chrefft.
23 Gorff 2018
Llyfrgell Pennard
3.30PM. 1 awr. Wythnosol ar ddydd Llun.
Rhyngrwyd am ddim, llungopïo ac argraffu am ddim i'r rhai dan 16 oed sy'n gwneud eu gwaith cartref yn ystod hanner tymor.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM