Chwilio'r wefan
English
Man and woman

Pobl 50 oed ac yn hŷn yn Abertawe

Rydym am i bobl hŷn fod yn iach, yn ddiogel yn y cartref a'r tu allan iddo, mwynhau bywyd a chael llais a gwneud cyfraniad cadarnhaol i helpu i wella Abertawe.

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur  

Rhagfyr - Cyfarfod Fforwm Abertawe sy'n Ystyriol o Ddementia
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, 11.00am-1.00pm

10 Rhagfyr - Sgwrs Fawr Rhwng y Cenedlaethau ar Hawliau Dynol
Yn dod â gwahanol genedlaethau at ei gilydd i drafod yr hyn sy'n effeithio ar eich bywydau chi. I gadw lle, cliciwch ar y ddolen ganlynol:  https://www.ticketsource.co.uk/boxoffice/category/FglGuDNYLxRi 

11 Rhagfyr - Cyfarfod Rhwydwaith 50+ Abertawe
Ystafell Ddarganfod, Canolfan Ddinesig, 9.30am-11.30am

12 Rhagfyr - Dathlu'r Nadolig
Canolfan Ddinesig 10.00am-11.30pm

Paned, tameidiau, gweithgareddau a chymdeithasu Nadoligaidd. Mae croeso i bawb - dewch â ffrind.

Cylchlythyr Heneiddio'n Dda Rhagfyr 2018

Word Document Cylchlythyr Heneiddio'n Dda Rhagfyr 2018 (Word, 125KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM