Chwilio'r wefan
English
Man and woman

Pobl 50 oed ac yn hŷn yn Abertawe

Rydym am i bobl hŷn fod yn iach, yn ddiogel yn y cartref a'r tu allan iddo, mwynhau bywyd a chael llais a gwneud cyfraniad cadarnhaol i helpu i wella Abertawe.

Swansea Network 50+ logo

Rhwydwaith 50+ Abertawe

Nod y rhwydwaith yw hybu lles pobl sy'n 50 oed ac yn hŷn, a'u hannog i gymryd rôl lawn a gweithredol ym mhob agwedd o fywyd ar draws Dinas a Sir Abertawe.

Eich hawliau fel person hŷn

Pan fyddwn yn creu polisïau newydd neu'n diwygio polisïau, rydym yn sicrhau ein bod wedi edrych ar yr effaith ar hawliau plant a phobl ifanc.

Byw a heneiddio'n dda

Mae gwneud yn siŵr eich bod yn iach ac yn actif yn ffordd dda i fyw a heneiddio'n dda. Mae llawer o gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu chi.

A oes angen ychydig mwy o help arnoch?

P'un ai ydych yn chwilio am wybodaeth neu help i chi'ch hun, aelod o'r teulu neu ffrind, mae llawer o gyngor ar gael i chi.

Gwasanaeth e-bost

Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth bwletin e-bost 'Rhwydwaith 50+' am ddim.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM