Chwilio'r wefan
English
Pencil in a box

Gwneud cais am ad-daliad Treth y Cyngor

Os ydych chi wedi talu gormod ac rydych am hawlio ad-daliad, cwblhewch y manylion yn y ffurflen isod.

Mae modd gordalu am y rhesymau canlynol:

 • Gadael eiddo
 • Gostyngiad neu eithriad
 • Gostyngiadau i bensiynwyr
 • Gostyngiadau band
 • Cymhorthdal i bobl anabl

Ar ôl dilysu eich cais, byddwn yn ymdrechu i'ch ad-dalu o fewn 7 i 10 niwrnod.

 1. Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Rydym yn casglu'r wybodaeth hon fel rhan o'n rhwymedigaeth o dan Local Government Finance Act 1992. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio i'n helpu ni i gyflawni'n rhwymedigaeth gyfreithiol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny.

  Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
 2. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 3. Eich manylion
  1. Cyfeiriad
  2. Cyfeiriad y cyfrif os yw'n wahanol i'r uchod
 4. Rheswm dros eich cais am ad-daliad
 5. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
 6. Ydych chi’n robot?
Wedi'i bweru gan GOSS iCM