Chwilio'r wefan
English
Calendar with date 17

Casgliadau ailgylchu a sbwriel dros y gwyliau

Bydd dyddiau casglu'n newid adeg gwyliau banc.

Y gwyliau banc nesaf fydd 14 Ebrill (Gwener y Groglith) a 17 Ebrill (Llun y Pasg)

Ni fydd unrhyw newid i gasgliadau sbwriel ac ailgylchu dros wyliau'r Pasg. Cânt eu casglu yn ôl yr arfer Ddydd Gwener y Groglith a Dydd Llun y Pasg.

Er mwyn cael gwybod beth yw'ch diwrnod casglu arferol, defnyddiwch ein teclyn Chwilio am gasgliadau ailgylchu a sbwriel.

Mae ein cyfrifon twitter yn cyhoeddi unrhyw newidiadau i'n casgliadau gwastraff ac ailgylchu a gallant roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw newidiadau oherwydd gwyliau neu dywydd garw.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM