Chwilio'r wefan
English
Information

Gwasanaeth gwybodaeth y Llinell Llyfrgelloedd

Gall gwasanaeth gwybodaeth y llinell llyfrgelloedd eich helpu ag unrhyw gwestiynau sydd gennych gan gynnwys ble i ddod o hyd i wybodaeth.

Bydd un o'n harbenigwyr o'r tîm gwybodaeth yn ateb eich ymholiad. Byddwn yn:

 • Ateb eich cwestiwn o fewn 2 ddiwrnod gwaith
 • Ateb cwestiynau ffeithiol
 • Eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth ac adnoddau perthnasol ar-lein neu wedi'u hargraffu
 • Eich cyfeirio at asiantaethau eraill lle y bo'n briodol
 • Defnyddio adnoddau ag awdurdod
 1. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 2. Gofynnwch i’r Llinell Llyfrgelloedd
 3. Eich manylion:
  1. Nodwch eich manylion fel y gallwn gysylltu â chi am eich ymholiad.
 4. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
 5. Ydych chi’n robot?
Wedi'i bweru gan GOSS iCM