Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Ionawr 2018

Royal Navy logo

Anrhydedd o Abertawe i Uned Wrth Gefn y Llynges Frenhinol

Gallai Uned wrth gefn y Llynges Frenhinol gael ei hanrhydeddu cyn hir â Rhyddid er Anrhydedd Dinas a Sir Abertawe.

Hafod Morfa Copperworks site

Galw am wirfoddolwyr ar gyfer prosiect archaeoleg ar safle gwaith copr

Mae angen gwirfoddolwyr i gymryd rhan mewn prosiect hanes ac archaeoleg ar safle Gwaith Copr yr Hafod-Morfa Abertawe.

Insulation works

Gwaith gwella yn rhoi hwb i safonau byw cannoedd o denantiaid

Mae gwaith gwella bellach yn cael ei wneud mewn tua 250 o gartrefi'r cyngor ar draws Abertawe i helpu tenantiaid i arbed arian ar eu biliau gwresogi.

Lagoon competition winner

Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth greadigol Caru'r Lagŵn i ysgolion

Mae ymgyrch Caru'r Lagŵn wedi cyhoeddi enillwyr ei chystadleuaeth i ysgolion.

abertawe_foster

Maethu - eich adduned blwyddyn newydd?

Dyma'r adeg o'r flwyddyn lle mae pobl yn gwneud addunedau ar gyfer y flwyddyn, gan addo i fod yn fwy iach, cynilo arian neu cwblhau pethau sydd ar eu rhestr o bethau sy'n rhaid eu gwneud.

Seaside Swansea

Fideo syfrdanol yn cael ei lansio i arddangos arfordir Abertawe i'r byd

Mae fideo newydd, sy'n dathlu diwylliant arfordirol Abertawe, wedi'i lansio i helpu i ddenu cynifer o ymwelwyr â phosib i Fae Abertawe, y Mwmbwls a Phenrhyn Gŵyr eleni.

abc_blocks

Cynnig gofal plant wedi'i estyn i ardaloedd newydd yn y ddinas

Mae cynllun sy'n cynnig hyd at 30 awr yr wythnos o ofal plant blynyddoedd cynnar wedi'i ariannu yn gwneud gwahaniaeth go iawn i deuluoedd yn Abertawe, yn ôl rheolwr un feithrinfa brysur.

Digital arena skin

Cam ymlaen i gynllun ardaloedd digidol canol y ddinas a'r glannau yn Abertawe

Mae cynlluniau arloesol i drawsnewid rhannau o ganol y ddinas a glannau Abertawe'n ardaloedd digidol blaengar wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Cable car Kilvey Hill

Alun-Wyn yn canu clodydd cynllun car cebl Abertawe

Mae Alun-Wyn Jones, un o arwyr Llewod Prydain ac Iwerddon, wedi canu clodydd cynlluniau a allai arwain at ddatblygu atyniad twristiaeth newydd ar Fynydd Cilfái yn Abertawe.

crwys_attendance

Gwelliant presenoldeb ysgolion cynradd gorau Cymru

Mae presenoldeb mewn ysgolion cynradd yn Abertawe wedi dangos y gwelliant mwyaf yng Nghymru dros y blynyddoedd diwethaf.

Swansea Bay Tidal Lagoon

Translation Required: Major lagoon investment offer welcomed by council leader

Translation Required: Swansea Council Leader Rob Stewart has welcomed a Welsh Government offer to invest in the building of the £1.3bn Swansea Bay Tidal Lagoon.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM