Chwilio'r wefan
English

Maethu Abertawe

Gallech chi helpu i ysbrydoli plant hŷn a phobl ifanc i gyflawni eu potensial drwy faethu.

Foster Swansea empty nesters

Allai maethu lenwi eich nyth wag?

Os yw eich plant wedi gadael cartref neu wedi mynd i'r brifysgol, beth am rannu eich cartref cariadus â phlant a phobl ifanc sy'n agored i niwed!

Mae arnom angen gofalwyr maeth sydd ag o leiaf un ystafell wely sbâr, ac sy'n gallu gofalu am grwpiau o frodyr a chwiorydd, rhiant a phlant, rhai yn eu harddegau neu blant sydd ag anghenion cymhleth - naill ai ar sail fyrdymor neu hirdymor.

Dewch yn ofalwr maeth! Fe wnewch chi wahaniaeth go iawn!

Allech chi drawsnewid bywydau a chynnig cartref cariadus i blentyn?

Os hoffech chi ganfod sut mae maethu yn gweithio, os ydych chi'n credu y byddech chi'n ystyried gwneud hynny yn y dyfodol, neu os ydych chi eisoes wedi penderfynu yr hoffech chi faethu, byddem ni wrth ein bodd yn cael cyfle i sgwrsio â chi.

Ffoniwch ni ar 0300 555 0111 / 01792 533212 neu e-bostiwch foster.swansea@swansea.gov.uk

Amdanom ni

Maethu Abertawe yw gwasanaeth maethu'r awdurdod lleol, a'i nod yw ceisio darparu lleoliadau rhagorol ar gyfer plant a phobl ifanc na all barhau i fyw gyda'u teulu biolegol, heb fod unrhyw fai arnynt hwy.

Darperir lleoliadau gan ein gofalwyr maeth mewnol sy'n gwneud cyfraniad hanfodol at greu amgylchedd teuluol sefydlog a chariadus fel gall plant a phobl ifanc gyflawni eu potensial llawn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM