Chwilio'r wefan
English

Maethu Abertawe

Ydych chi'n barod i wneud newid?

Maethu Abertawe 2018

Mae Cyngor Abertawe yn cefnogi Pythefnos Gofal Maeth 2018 - yr ymgyrch flynyddol fwyaf yn y DU i wella ymwybyddiaeth o ofal maeth, sy'n cael ei gynnal gan yr elusen maethu, Y Rhwydwaith Maethu.  

Cynhelir yr ymgyrch flynyddol rhwng 14 a 27 Mai, ac unwaith eto eleni, 'Mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau' yw'r thema, a defnyddir yr hashnod #ynfalchofaethu ac #ynfalchogefnogimaethu.

Bob blwyddyn, bydd Cyngor Abertawe yn dangos ei gefnogaeth trwy roi cyhoeddusrwydd i Faethu Abertawe a'r angen am ragor o ofalwyr maeth.  Rydym yn dymuno sicrhau fod cymaint o bobl ag y bo modd yn gwybod sut gall maethu trawsnewid bywydau - nid yn unig bywydau plant a phobl ifanc, ond bywydau teuluoedd sy'n maethu hefyd.  

Bydd ein hymgyrch yn amlygu ymrwymiad, brwdfrydedd ac ymroddiad ein gofalwyr maeth, yn chwalu rhai o'r mythau sy'n bodoli ynghylch maethu, a hefyd yn amlygu'r angen am ragor o ofalwyr maeth - yn enwedig ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau, y sawl sydd ag anghenion cymhleth, grwpiau o siblingiaid, a rhiant a phlentyn.  

Mae pawb ohonom ni'n maethu neu gefnogi maethu. Gallech chithau hefyd!

Foster Swansea 2018

Dewch i gwrdd â ni!

Allech chi drawsnewid bywydau a chynnig cartref cariadus i blentyn? Os oes gennych chi ystafell sbâr ac os oes gennych chi ddiddordeb mewn maethu, bydd Maethu Abertawe yn ymweld â sawl lleoliad fel gallwch chi sgwrsio'n anffurfiol ag aelod o'r tîm, yn ogystal â'n gofalwyr maeth.  

Stondin Gwybodaeth

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Dydd Mawrth 22 Mai

10.00am - 4.00pm

Tesco - Fforest-fach

Dydd Iau 24 Mai

10.00am - 4.00pm

Quadrant, Abertawe

Dydd Gwener 25 Mai

10.00am - 4.00pm

Tesco - Fforest-fach

Fel arall, dewch draw i un o'r nosweithiau gwybodaeth anffurfiol rydym ni wedi'u cynllunio. Maent yn cynnig cyfle gwych i siarad ag aelodau tîm Maethu Abertawe, a chael cyngor ac arweiniad gwerthfawr gan rai o'n gofalwyr maeth.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Dydd Mercher 16 Mai

6.00 - 8.00pm

Canolfan Ddinesig Abertawe

 

Dydd Mercher 23 Mai

6.00 - 8.00pm

Canolfan Ddinesig Abertawe

 

Os hoffech chi ganfod sut mae maethu yn gweithio, os ydych chi'n credu y byddech chi'n ystyried gwneud hynny yn y dyfodol, neu os ydych chi eisoes wedi penderfynu yr hoffech chi faethu, byddem ni wrth ein bodd yn cael cyfle i sgwrsio â chi.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth ynghylch dod yn ofalwr maeth, ffoniwch ni ar 0300 555 0111 / 01792 533212 neu e-bostiwch foster.swansea@swansea.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM