Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Mawrth 2018

cwrt_trefor

Prif Weinidog Cymru'n cwrdd â thenantiaid tai cyngor newydd

Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn ymweld â thenantiaid y tai cyngor cyntaf i'w hadeiladu yn Abertawe ers cenhedlaeth i weld sut maent yn ymgartrefu yno.

Guildhall

Addysg, y Gwasanaethau Cymdeithasol a Phriffyrdd yn cael blaenoriaeth yng nghynlluniau gwariant y cyngor

Bydd Addysg a'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael blaenoriaeth yng nghynlluniau Cyngor Abertawe ar gyfer ariannu ei gyllideb dros y flwyddyn i ddod.

cockett_house

Canolfan newydd i ddisgyblion diamddiffyn yn cael cefnogaeth gan gynllunwyr

Cymeradwywyd cynlluniau ar gyfer canolfan newydd sbon a fydd yn helpu i drawsnewid addysg i rai o bobl ifanc fwyaf diamddiffyn Abertawe.

Foster Swansea

Angen mabwysiadwyr a gofalwyr maeth LGBT yn Abertawe

Mae Cyngor Abertawe'n cefnogi ymgyrch sy'n annog pobl o'r gymuned lesbiaid, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol (LGBT) i ystyried maethu neu fabwysiadu.

Swansea Council Logo (Portrait)

Cynlluniau diogelwch ffyrdd yn ceisio cadw modurwyr yn ddiogel yn Abertawe

Bydd plant ifanc yn Abertawe'n cael hyfforddiant diogelwch ffyrdd achub bywyd fel rhan o becyn o gyrsiau a ddarperir gan Gyngor Abertawe.

fforestfach_kindness

Translation Required: Act of kindness puts bricks in place for library sessions

Translation Required: A RANDOM act of kindness by library staff in Swansea has more than been repaid with a donation of equipment that will benefit scores of children.

Swansea Council Logo (Portrait)

Abertawe'n cynnig cartref newydd i Channel 4

MAE Abertawe'n cynllunio cais i ddenu Channel 4 i'r ddinas pan fydd y darlledwr yn symud o Lundain.

Dinas a Sir Abertawe.

Dylai erlyniadau am daflu sbwriel atal pobl sy'n taflu sbwriel

Mae Cyngor Abertawe yn parhau â'i ymdrechion i fynd i'r afael â phroblemau sbwriel yn y ddinas.

Dinas a Sir Abertawe.

Twyll iTunes yn parhau yn y ddinas

Mae preswylwyr yn Abertawe'n cael eu rhybuddio i fod ar eu gwyliadwriaeth rhag twyllwyr sy'n ceisio twyllo pobl i brynu talebau iTunes a throsglwyddo'r codau.

potholes

Buddsoddiad sylweddol yn yr arfaeth ar gyfer ffyrdd Abertawe

Bydd un o ffyrdd prysuraf Abertawe'n cael ei hail-wynebu fel rhan o fuddsoddiad gwerth £7miliwn ar gyfer ffyrdd a phalmentydd y ddinas.

Dinas a Sir Abertawe.

Cynlluniau teithio ar gyfer rhanbarth Bae Abertawe i gael eu harchwilio'n fanylach

Mae Cyngor Abertawe wedi llunio cais am gyllid cludiant er mwyn gwella teithio ar draws rhanbarth de-orllewin Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM