Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Medi 2017

Updated CoC image

Swansea Enlists Help of a Very Special Guest To Deliver Bid for UK City of Culture 2021

Swansea's bid to become UK City of Culture 2021 has been hand delivered to judges at the UK Government's Department of Digital, Culture, Media and Sport in London by one of Wales' most renowned actors.

Tidal lagoon

Arweinydd y cyngor yn herio camdybiaethau ynghylch Morlyn Llanw Bae Abertawe

Nid oes yr un esgus gan Lywodraeth y DU i beidio â rhoi sêl bendith i Forlyn Llanw Bae Abertawe, meddai arweinydd cyngor y ddinas heddiw.

Castle Square

Treial ar gyfer Pwynt Gwybodaeth - Lle Diogel yng nghanol y ddinas

Mae prosiect yn cael ei dreialu dros yr wythnosau nesaf i gefnogi ymhellach enw da canol dinas Abertawe fel lle diogel a difyr i gael noson allan.

Swansea Bay Tidal Lagoon

Y Llewod ac arweinydd y mwyngloddwyr yn cefnogi ymgyrch "Mynnwch y Morlyn"

Mae tri aelod o dîm Llewod Prydain ac Iwerddon, a ddaeth yn gyfartal mewn cyfres o gemau yn erbyn y Crysau Duon nerthol yn gynharach eleni, yn cefnogi prosiect Morlyn Llanw Bae Abertawe.

Swansea Bay Tidal Lagoon

Gallai morlynnoedd llanw roi pŵer i Gymru gyfan yn y dyfodol, meddai arweinydd y cyngor

Gallai Cymru gael ei phweru gan ynni adnewyddadwy yn y dyfodol os caiff prosiect Morlyn Bae Abertawe ei gymeradwyo.

High 5 Awards 2017

Gwobrau Rho 5 2017 ar y gorwel

Rydym yn nesáu at rownd derfynol Gwobrau Rho 5 2017 ar gyfer pobl ifanc ysbrydoledig.

St David's plan

Denu manwerthwyr i ymuno yn nhrawsnewidiad canol y ddinas

Gallai manwerthwyr enwog gael eu denu i ganol dinas Abertawe o ganlyniad i'r trafodaethau pwysig a gynhelir yr wythnos hon.

Pace runners

Rhedwyr gosod cyflymder yn barod i helpu rhedwyr y 10k i guro eu hamserau gorau

Mae ras 10k Bae Abertawe Admiral ar y gorwel a gall y rhedwyr sydd am gyflawni amser penodol wneud hynny gyda chymorth rhedwr gosod cyflymder.

childminders_eating

Bwydydd iach ar fwydlen gwarchodwyr plant

Mae dewisiadau iach ar fwydlenni'r gwarchodwyr plant cofrestredig hyn, y cyntaf yn Abertawe i ennill y cymhwyster newydd.

Continental Market

Marchnad gyfandirol ar ei ffordd i ganol y ddinas

Bydd caws Ffrengig, paëla Sbaenaidd a selsig Almaenaidd ymysg y danteithion blasus a fydd ar gael mewn marchnad gyfandirol yng nghanol y ddinas yn ddiweddarach yr wythnos hon.

DVLA_coding

Disgyblion cynradd yn Abertawe'n cael eu hannog i fynd ati i godio

Mae ysgolion cynradd yn Abertawe'n cael eu hannog i gymryd rhan mewn cystadleuaeth a gynhelir ledled Cymru â'r nod o ddatblygu sgiliau cyfrifiadurol disgyblion.

Olchfa Logo

Maes chwarae 3G i Ysgol yr Olchfa yn cymryd cam ymlaen

Mae cynlluniau am faes chwarae 3G newydd sbon a chyfleusterau chwaraeon gwell eraill mewn ysgol gyfun yn Abertawe ar fin cymryd cam ymlaen.

Ospreys_attendance

Ymgyrch gwella presenoldeb yn Abertawe'n talu ar ei chanfed

Mae disgyblion ysgolion cyfun Abertawe'n colli llai o wersi na llawer o ysgolion eraill yng Nghymru.

Apprentices 2017

Dosbarth 2017 o brentisiaid yn dechrau dysgu sgiliau newydd

Mae pymtheg prentis newydd bellach wedi dechrau dysgu cyfrinachau'r grefft gyda Chyngor Abertawe.

Welsh Guards

Gwarchodlu Cymreig i orymdeithio drwy ganol dinas Abertawe

Bydd milwyr y Gwarchodlu Cymreig yn hawlio eu rhyddid i orymdeithio drwy ganol dinas Abertawe brynhawn dydd Gwener (15 Medi).

patch road repair

Llwyddiant ailgylchu a gwaith atgyweirio ffyrdd yn arwain at wobrau mawreddog i'r cyngor

Mae rhagori ar dargedau ailgylchu a llwyddiant addewid i atgyweirio tyllau yn y ffordd mewn 48 awr ymysg y rhesymau pam fod Cyngor Abertawe wedi'i gydnabod am ragoriaeth.

Foster Swansea

Gall rhieni y mae eu plant wedi gadael cartref gael gwybodaeth am faethu yn y noson agored

Anogir rhieni sy'n paratoi i ddweud hwyl fawr wrth eu plant wrth iddynt adael am y brifysgol fis nesaf ystyried maethu.

Llanrhidian_Estyn

Dau 'Rhagorol' i ysgol ym mhenrhyn Gŵyr yn ei hadroddiad arolygiad

Mae ysgol ym mhenrhyn Gŵyr wedi cael llwyddiant ysgubol mewn arolygiad gan y llywodraeth.

Chipmunks in Plantasia

Gwiwerod rhesog bach annwyl yn Plantasia

Mae ychwanegiadau newydd at y teulu'n golygu bod elfen 'giwt' Plantasia'n fwy nag erioed.

Pontrybrenin_estyn

Arolygwyr yn barnu bod ysgol Gymraeg yn cyrraedd y safon

Mae disgyblion a staff mewn ysgol gynradd Gymraeg yn Abertawe wedi dychwelyd o'u gwyliau haf gan wybod bod arolygwyr ysgolion wedi barnu bod eu hysgol wedi cyrraedd y safon ofynnol.

Tabernacle chapel

Eich cyfle i archwilio capel Treforys sydd wedi'i enwi fel hoff addoldy Cymru

Bydd cynlluniau i gynnal adeilad sydd newydd gael ei ddewis fel hoff addoldy Cymru ar gael yn fuan.

Carur Lagwn

Gelwir ar bobl Abertawe a'r tu hwnt i uno i ddangos eu cefnogaeth ar gyfer y Morlyn Llanw arfaethedig

Gelwir ar bobl Abertawe a'r tu hwnt i uno i ddangos eu cefnogaeth ar gyfer y Morlyn Llanw arfaethedig.

Mathew Street upgrade

Ffeithiau gwe'n dangos sut mae tenantiaid blociau tŵr yn Abertawe yn cael eu diogelu

Mae gwe-dudalen newydd yn cyflwyno dwsinau o ffeithiau allweddol am flociau tŵr preswyl y mae Cyngor Abertawe'n berchen arnynt.

Housing

Helpwch i lywio sut mae'r cyngor yn trechu tlodi ar draws Abertawe

Mae tai mwy fforddiadwy, cyfleoedd swyddi gwell a blaenoriaethu cludiant cyhoeddus hygyrch ar gyfer preswylwyr yng nghymunedau mwyaf difreintiedig ymysg y ffyrdd y bydd Cyngor Abertawe'n ceisio trechu tlodi dros y blynyddoedd nesaf.

Indoor arena proposal

Gwaith yn dechrau i baratoi at drawsnewid canol y ddinas

Mae gwaith ymchwilio i'r safle bellach wedi dechrau, gan baratoi at gam cyntaf y broses o adfywio canol dinas Abertawe.

Council Logo

Dirwyon parcio heb eu cyflwyno ar gam yn ôl tribiwnlys

Mae Cyngor Abertawe wedi gaddo ad-dalu cannoedd o fodurwyr a dderbyniodd docyn parcio yn ystod cynllun gwella priffordd sylweddol.

Swansea Bay 10k

Bydd nifer o ffyrdd ar gau ddydd Sul ar gyfer ras 10k Bae Abertawe Admiral

Bydd nifer o ffyrdd ar gau ddydd Sul ar gyfer ras 10k Bae Abertawe Admiral.

Council Logo

Translation Required: Improvement in plastic recycling collections in Swansea

Translation Required: Residents are being praised for helping to improve the quality of plastic recycled in Swansea.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM