Chwilio'r wefan
English
Bag ailgylchu

Angen mwy o sachau ailgylchu?

Rydym am ei gwneud mor hawdd â phosib i chi ailgylchu. Er mwyn sicrhau bod gennych ddigon o sachau a biniau, maent ar gael oddi wrth nifer o leoedd.

Sachau gwyrdd, pinc a bagiau bwyd

Gallwch ofyn am fwy o sachau ailgylchu ymyl y ffordd gan ddefnyddio'r tag ail-archebu sydd ym mhob rholyn. Rhowch hwn ar eich sach ar y diwrnod casglu wrth i'ch sachau ddechrau dod i ben ac yna dylai'r criwiau casglu ddosbarthu rholyn neu becyn newydd i chi.

Gellir hefyd gasglu sachau ailgylchu newydd, gan gynnwys sachau gwyrdd a phinc a bagiau gwastraff bwyd, o nifer o leoliadau. Ceir rhestr lawn isod.

Bagiau gwastraff gardd

Mae bagiau gwastraff gardd ailddefnyddiadwy ar gael am ffi fechan o'r holl swyddfeydd tai rhanbarthol a llyfrgelloedd. Mae bagiau â phwysau sy'n llai tebygol o chwythu yn y gwynt ar gael am £1.50 yr un.

Bydd nodi'ch cyfeiriad ar eich bag yn helpu criwiau i'w ddychwelyd ar ôl ei wacáu. Gallwch roi uchafswm o 10 bag gardd allan mewn un casgliad.

Biniau gwastraff bwyd

Mae biniau gwastraff bwyd mawr a bach ar gael i'w casglu o bob swyddfeydd tai rhanbarthol a llyfrgelloedd.

Lleoliadau

Ceir llawer o leoliadau ar draws y ddinas a'r sir lle gallwch gasglu sachau ailgylchu gwyrdd a phinc, bagiau gwastraff gardd a biniau a bagiau gwastraff bwyd newydd. Rhennir ein rhestr yn ardaloedd ac mae'n cynnwys dolen i ddangos y lleoliad ar fap.

LleoliadSachau gwyrdd, pinc a bwydBiniau gwastraff ceginBagiau gwastraff gardd
Gellifedw   
Swyddfa Bost Gellifedw (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 349 Heol Gellifedw, Gellifedw, SA7 9NRY  
    
Blaenymaes   
Swyddfa Dai Ranbarthol Blaenymaes, 73-89 Ffordd y Brain, Ravenhill, SA5 5EDYYY
Spark Centre (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 42 Heol Dove, SA5 5QDY  
The 104 (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 104 Broughton Avenue, Blaenymaes, Abertawe. SA5 5JRY  
    
Brynmill ac Uplands   
Kays Convenience Store (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 61 Stryd Bernard SA2 0HSY  
Tŷ Fulton, Prifysgol Abertawe (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Parc Singleton, SA2 8PPY (myfyrwyr yn unig)  
Uplands News (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 4-6, Sgwâr Gwydr, Uplands, SA2 0HDY  
Lifestyle Express (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Heol y Brenin Edward SA1 4LXY  
    
Canol y Ddinas   
Swyddfa Bost Heol Walter (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 12 Heol Walter SA1 5NFY  
Llyfrgell Ganolog Abertawe, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SNYYY
Canolfan yr Amgylchedd (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Stryd y Pier, SA1 1RYY  
Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe, Gorsaf Fysus Abertawe, Stryd Plymouth, SA1 3ARYY 
Swyddfa Dai Ranbarthol Canol y Dref , Stryd Crofft, SA1 1QDYYY
    
Mount Pleasant   
Undeb y Myfyrwyr, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Campws Mount Pleasant, Mount Pleasant, SA1 6EDY (myfyrwyr yn unig)  
Londis (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 49 Stryd Norfolk, Mount Pleasant, SA1 6JQY  
    
Clydach   
Bev's Shop (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 30 Heol Bethania, Clydach, SA6 5DEY  
Llyfrgell Clydach, Y Stryd Fawr, Clydach, SA6 5LNYYY
Cwm Stores (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 73 Heol Hebron, Clydach, SA6 5EHY  
    
Bonymaen   
Cymunedau'n Gyntaf Bonymaen (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Ffordd Caernarfon, Bonymaen, SA1 7HJY  
Llyfrgell Bonymaen, Heol Bonymaen, SA1 7AWYYY
Swyddfa Bost Colwyn Avenue (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Rhodfa Colwyn, Bonymaen, SA1 7ENY  
    
Llansamlet   
Swyddfa Dai Ranbarthol Eastside, 78-80 Heol Carmel, Winch Wen, SA1 7JZYYY
Llyfrgell Llansamlet, Heol Peniel Green, Llansamlet, SA7 9BDYYY
Swyddfa Bost y Trallwn (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Heol Trallwn, Llansamlet, SA7 9XAY  
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet, Clos Ferryboat, Parc Menter Abertawe, SA6 8QNY  
Y Siop Gornel, Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet, Clos Ferryboat, Parc Menter Abertawe, SA6 8QN  Y
    
St Thomas a Port Tennant   
Llyfrgell St Thomas, Heol Parc Grenfell, St Thomas, SA1 8EZYYY
Canolfan Ailgylchu Tir John, Heol Wern Fawr, Port Tennant, SA1 8LQY  
    
Fforestfach   
Llyfrgell Fforestfach, Heol King's Head, Gendros, SA5 8DAYYY
Swyddfa Bost Fforestfach (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 870 Heol Caerfyrddin, Fforestfach, SA5 8HPY  
    
Gorseinon   
Canolfan Ailgylchu Garngoch, Ffordd y Ffenics, Gorseinon SA4 9WFY  
Swyddfa Dai Ranbarthol Gorseinon, 7 Heol Alexandra, Gorseinon, SA4 4NSYYY
Llyfrgell Gorseinon, 15 Stryd y Gorllewin, Gorseinon, SA4 4AAYYY
    
Penllergaer a Phontlliw   
Tircoed Village Stores (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Y Cyswllt, SA4 9NYY  
Swyddfa Bost Pontlliw (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 7 Heol Abertawe, Pontlliw SA4 9EEY  
    
yr   
Swyddfa Bost Crofty (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 50 Lôn Pencaerfenni, Crofty, SA4 3SWY  
Llyfrgell Pennard, Heol Pennard, Pennard, SA3 2ADYYY
Swyddfa Bost Llanrhidian (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Herons Way Stores, The Cross, Llanrhidian, SA3 1ESY  
    
Tregŵyr   
CK's SupermarketYn agor mewn ffenest newydd, Heol Sterry, Tregŵyr, SA4 3BWY  
Llyfrgell Tregŵyr, 10 Stryd Mansel, Tregŵyr, SA4 3BUYYY
    
Cilâ a Dyfnant   
Swyddfa Bost Dyfnant (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Dunvant Stores, 2 Pen Y Fro, Dyfnant, SA2 7TRY  
Llyfrgell Cilâ, The Ridgeway, Cilâ, SA2 7QSYYY
Swyddfa Bost Cilâ (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Uned 8, Y Rhodfa, Cilâ, SA2 7BAY  
Swyddfa Bost Killay Uchaf (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Mike Davies Leisure, Heol Gower, Killay Uchaf, Swansea SA2 7HEY  
    
Y Clâs   
Clase Supermarket (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Heol Solfa, SA6 7NXY  
    
Brynhyfryd a Chwmbwrla   
Llyfrgell Brynhyfryd, Heol Llangyfelach, Brynhyfryd, SA5 9LHYYY
Lifestyle Express (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 187 Heol Ganol, SA5 8EZY  
    
Treforys   
Swyddfa Dai Ranbarthol Treforys, Heol Treharne, Treforys, SA6 7AAYYY
Llyfrgell Treforys, Heol Treharne, Treforys, SA6 7AAYYY
Slee Stores/Swyddfa Bost (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 1213 Heol Castell-nedd, Plasmarl, SA6 8JT Y  
    
Y Mwmbwls  a West Cross   
Llyfrgell Ystumllwynarth, Lôn Dunns, Y Mwmbwls, SA3 4AAYYY
Swyddfa Dai Ranbarthol West Cross, Rhodfa Linden, West Cross, SA3 5JWYYY
    
Penlan   
Swyddfa Dai Ranbarthol Penlan, 1-11 Heol Cadnant, Penlan, SA5 7AQYYY
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penlan, Heol Gwyrosydd, Penlan, SA5 7RPY  
Llyfrgell Penlan, Heol Frank, Penlan, SA5 7AHYYY
    
Pontarddulais   
Llyfrgell Pontarddulais, Rhodfa San Mihangel, Pontarddulais, SA4 8TEYYY
    
Sgeti   
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref y Clun, Heol Derwen Fawr, Sgeti, SA2 8DUY  
Swyddfa Dai Ranbarthol Sgeti , Bloc 1, 2 Clyne Court, Sgeti, SA2 8JDYYY
Llyfrgell Sgeti, Heol Vivian, Sgeti, SA2 9BZYYY
Swyddfa Bost Sgeti (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, CK's, Rhodfa Parc Sgeti, Sgeti SA2 8JJY  
    
Townhill   
Swyddfa Bost Graiglwyd (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 132 Heol Townhill, Townhill, SA2 0UUY  
Swyddfa Dai Ranbarthol Townhill a Mayhill, Rhodfa Powys, Towhill, SA1 6PHYYY
Llyfrgell Townhill, Rhodfa Powys, Townhill, SA1 6PHYYY
Swyddfa Bost Townhill (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 82 Heol Penygraig, SA1 6JZY  
    
Waunarlwydd   
CK's Supermarket (dorlen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Heol Abertawe, SA5 4TQY  

Gwneud cais am fwy o finiau a sachau ailgylchu

Os nad ydych yn gallu casglu sachau a biniau o un o'n cyflenwyr lleol, gallwch ofyn iddynt gael eu cludo i'ch cartref.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM