Chwilio'r wefan
English
oak tree

Parciau a mannau gwyrdd

Swansea has a wealth of parks and gardens for you to enjoy.

parks welsh main image

Go out and get some fresh air and play in your local park! 

From the beautiful gardens at Clyne and Singleton to an indoor tropical haven at Plantasia, there's something for everyone in Swansea's green spaces.

Swansea Prom also provides lots of entertainment - take the kids to the fun-packed playgrounds or introduce them to golf at Ashleigh Road. 

The Junior Park Rangers have free activities running in the parks all year round too, so join up to the Junior Park Rangers now.

Prom Abertawe

Mwynhewch ddiwrnod mas gwych ar hyd Prom Abertawe

Chwiliwch barciau a mannau gwyrdd

Defnyddiwch ein chwiliad parciau a mannau gwyrdd i ddod o hyd i fannau awyr agored yn Abertawe a'r cyfleusterau maen nhw'n eu cynnig.

Swansea in Bloom 2015

Cystadleuaeth Abertawe Yn Ei Blodau 2017

Ewch ati i arddangos eich sgiliau garddio a chofrestru i gystadlu yn ein cystadleuaeth Abertawe yn ei Blodau flynyddol

Cyfleusterau hurio parc

Mae'r Ganolfan Ddarganfod Brynmill a Ty'r Blodau ar gael i hurio i grwpiau o ddefnyddwyr gwahanol at ddibenion amrywiol

Parks Watch & Useful Numbers

Mae Datblygu Parciau yn anelu at sicrhau bod pob un o'n parciau'n llefydd diogel a chyfeillgar, er mwyn i bawb allu mwynhau ystod o ddigwyddiadau a gweithgareddau sy'n cael eu trefnu trwy'r flwyddyn.

Singleton Allotments

Rhandiroedd

Mae gennym 16 safle rhandir: mae 5 ohonynt yn cael eu rheoli gennym ni a 11 gan gymdeithasau rhandir. Yn ogystal, mae 1 safle ar dir preifat sydd hefyd yn cael ei reoli'n breifat.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM